Inovace Metodického portálu RVP.CZ v projektu PPUČ

Přidat do kolekce

Aktuality

16. 4. 2019
EMA jede na svou první konferenci do Nového Města na Moravě.
V rámci třídenního programu Počítače ve škole se představí jako jedna z horkých novinek na Metodickém portálu. Poodhalí tam i další své lahůdkové funkce, které se na webu teprve objeví.

10. 4. 2019
Khanova škola spolupracuje s EMOU
S velikou radostí oznamujeme, že EMA umí vyhledávat i mezi úžasnými videi z Khanovy školy. 

12. 3. 2019
Programujeme Profil Učitel21
V tomto roce nás čeká spuštění aplikace Profil Učitel21 – autoevaluační pomůcky, která pomůže svým uživatelům zjistit, do jaké míry se jim daří začlenit informační a komunikační technologie do výuky. Aplikace je již ve vývoji a zanedlouho tak poběží její zkušební verze. 

25. 1. 2019
Startujeme rok plný novinek
V letošním roce uděláme na Metodickém portálu RVP.CZ velké změny. Čeká nás velká úprava uživatelského profilu a doplnění užitečných "drobností", které vám pomohou lépe se na portálu vyznat, lépe najít, co potřebujete a lépe s vyhledanými informacemi naložit (uložit si hledání, schovat si vyhledané informace do kolekcí apod.).

3. 1. 2018
Koncepce inovací ke stažení
Do sekce o tom, čeho se bude rekonstrukce týkat, jsme přidali dokument Koncepce inovace Metodického portálu RVP.CZ v projektu PPUČ ke stažení. Jsou to naše prvotní úvahy z loňského jara. Už teď máme představy jasnější, také díky vám!

Archiv aktualit

22. 12. 2017
Ukončili jsme úvodní dotazníkové šetření.
Děkujeme všem respondentům za reakce!

14. 12. 2017
Spouštíme úvodní dotazníkové šetření!

Najdete je na stránkách portálu nahoře, v oranžové liště.
Budeme velmi rádi za vaši reflexi i postřehy!

6. 12. 2017
Připravujeme dotazníky pro uživatele. Odstartujeme tím čtyři roky stavebních prací na portálu!

Podpora práce učitelů (PPUČ)
Podpora budování kapacit 
pro rozvoj základních pre/gramotností 
v předškolním a základním vzdělávání 
"Vytváříme systém, který umožní efektivní rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v praxi mateřských a základních škol."
www.gramotnostiproucitele.cz

 

Zásadní rok pro inovace Metodického portálu RVP.CZ 

INOVUJEME PORTÁL S VAŠÍ POMOCÍ. HLEDÁME PILOTY!

V roce 2019 se máte na co těšit. Začíná období důležitých změn Metodického portálu RVP.cz, při kterých oceníme vaši pomoc. Proto hledáme nové Piloty.

Přestavíme portál pro učitele tak, aby byl přehlednější a užitečnější. Získá nový design a šikovné funkce, které vám usnadní práci. Zaměří se na vás, uživatele, a na vaše pohodlí. Proto při práci na inovacích potřebujeme znát právě vaše názory a potřeby. 

KDO JSOU PILOTI?
Piloti – uživatelé portálu, kteří se o novinkách dozvídají jako první a mají možnost nahlédnout do jejich vývoje. Za to týmu portálu poskytují své nápady a připomínky. Tým portálu bere hlasy uživatelů skutečně vážně. Jakmile je na vážkách, jsou to Piloti, kteří mají rozhodující slovo.

V “pilotování” neexistují žádné povinnosti, jen chuť podílet se na zlepšování portálu :)

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI  

Staňte se Pilotem.

Pilot se o všem dozví jako první.
Pilot poskytuje svou zpětnou vazbu.
Pilot má k dispozici všechny novinky dřív než ostatní.
Pilot je srdcem inovace portálu.

Čas od času se vás na něco zeptáme jednoduchým dotazníkem, požádáme vás, abyste vyzkoušeli, jestli vám některá novinka vyhovuje. Nebude to nic složitého!

Chci se stát
pilotem
(přihláška)

Sledujte diskuzi o inovacích portálu. 

Napište nám, co navrhujete upravit, co doplnit, co vám pomůže. 
Budeme se vás ptát. 

 

Diskuze 
o inovacích

Inovace probíhají od roku 2018 do roku 2021.
Spolupracují na nich týmy projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) a Metodického portálu RVP.CZ.
Přejeme si, ať se k nim přidáte i vy.

O PORTÁLU

Vznikl v roce 2006 jako portál zaměřený na profesní podporu učitelů.

Hlavními cíli od počátku jsou:

  1. Poskytovat metodickou podporu pedagogům při tvorbě a realizaci vlastních ŠVP.
  2. Nabízet praktické náměty, nápady a postřehy z praxe učitelů a ředitelů.
  3. Zprostředkovávat informace o metodických a didaktických trendech u nás i v zahraničí.
  4. Vytvořit komunikační prostředí pro sdílení zkušeností našich pedagogů.

Snahou realizačního týmu vždy bylo, aby se z Metodického portálu RVP.CZ stal renomovaný živý portál věnovaný podpoře učitelské profese. V tomto záměru měli vždy klíčovou roli uživatelé. Portál byl budován jako médium výrazně komunitní.


ČEHO SE BUDE REKONSTRUKCE TÝKAT A PROČkoncepce ke stažení

Přehlednější stavba portálu

Stávající obsahová košatost způsobuje, že je portál nepřehledný. Aktualizujeme hlavní navigaci (hlavní nabídku) portálu. Určíme hlavní obsahové jádro portálu (hlavní moduly) a vedlejší obsahové části. 
Slibujeme si od toho, že se zlepší orientace uživatelů v obsahu portálu a zároveň i jeho celková použitelnost.

Odborný obsah je základem portálu. Míra přístupnosti a použitelnosti obsahu je určena především možnostmi vyhledávání. 
Možnosti prohledávání obsahu revidujeme, sjednotíme napříč moduly a upravíme tak, aby bylo uživatelsky přívětivější a lépe vycházelo vstříc potřebám uživatelů a jejich způsobu práce s obsahem. 
Samozřejmostí bude stále fulltextové vyhledávání.

Úvodní stránky modulů portálu slouží jako vstup k obsahu daného typu. Mnohdy stránky obsahují na předních místech prvky, které nejsou tak podstatné, na úkor prvků, které by uživatelům pomohly v lepší orientaci v obsahu.
Podoba jednotlivých stránek portálu projde inovací. Rozložení prvků na stránkách upravíme tak, aby co nejlépe prezentovalo daný obsah. Zvýší se tím celková přehlednost portálu i uživatelský komfort a lépe tak vynikne odborný obsah stránek.

Modernizace designu

Připravíme moderní jednotnou grafickou identitu portálu, odpovídající aktuálním trendům, podporující přehlednou orientaci na portálu, na takové úrovni, na kterou jsou uživatelé zvyklí třeba i z komerčních projektů.

Jednou z nejviditelnějších změn bude responzivní verze portálu, obsah portálu bude lépe dostupný a použitelný i na zařízeních typu mobil a tablet. 

Zaměření na uživatele

Portál nabízí velké množství funkcionalit, které nejsou uživateli využívány. Dílem proto, že uživatelé nemají tolik zkušeností s online prostředím, dílem proto, že o těchto možnostech nevědí.
Navrhujeme vytvoření tzv. víceúrovňového uživatele. Základní uživatel bude mít k dispozici omezené funkce a jednodušší skladbu stránek. Pokud bude mít zájem, absolvuje krátké automatizované zaškolení a poté si zobrazení přepne na úplné a stane se pokročilým uživatelem, ten má k dispozici rozšířený sortiment funkcionalit. Kdykoli bude mít možnost přepnout se zpátky do základního nastavení.
Slibujeme si od toho, že méně zdatní uživatelé nebudou zahlceni tím, co si nepřejí, že pokročilí uživatelé budou portál využívat v plné šíři a že jim portál tím pádem nabídne lepší služby. Věříme, že pomůžeme učitelskou veřejnost posunout v online dovednostech velmi nenásilnou a účelnou formou.

Uvědomujeme si, že portál je velmi rozsáhlý a že nabízí možnosti, které nemusí být snadno uchopitelné. Chceme připravit návody a videotutoriály, které uživatelům pomohou využít maximum z toho, co portál nabízí.

Inovace modulů a moduly nové

Některé současné moduly aktualizujeme. Vytvoříme i moduly nové.

Reputační systém
Jedná se o nový modul portálu, který vznikne v rámci projektu PPUČ.
Umožní soustředit na jednom místě databázi odkazů na otevřené digitální vzdělávací zdroje (DVZ), které jsou v současné době rozptýlené na řadě míst. Napojí se samozřejmě na databáze DVZ na Metodickém portálu RVP.CZ (články, DUMy..), ale i na databáze z projektů OP VK, OP VVV a další významná úložiště. Uživatelé budou tak moci vyhledávat napříč těmito úložišti. Navíc budou moci zdroje hodnotit z různých hledisek, sdílet s ostatními, jak zdroje využívají, komentovat, diskutovat o nich.

Profil Učitel21
Jedná se taktéž o nový modul portálu, který vznikne v projektu PPUČ.
Systém se inspiruje modulem Profil Škola21. Bude to autoevaluační nástroj, který pedagogům umožní ověřit si, jak jsou na tom s dovednostmi souvisejícími s digitální gramotností. Úroveň svých dovedností pak budou moci zvyšovat na základě doporučení, která v systému dostanou.

Profil Škola21
Modul už na Metodickém portálu RVP.CZ existuje. Je to evaluační nástroj, který na základě sledování více různých indikátorů pomáhá školám zjistit, do jaké míry se jim daří začlenit informační a komunikační technologie (ICT) do života celé školy. Profil Škola21 aktualizujeme tak, aby odpovídal současným technologickým trendům.

Technologické změny

Technologické změny jsou velmi významnou součástí plánované inovace Metodického portálu RVP.CZ. Jsou to změny, které často nejsou pouhým okem vidět, ale bez technologického zázemí se portál neobejde. Vzhledem k tomu, že portál je složený z řady relativně nezávislých systémů, je třeba věnovat o to větší pozornost péči o soudržnost portálu a aktualizaci jednotlivých komponent i technického vybavení (serverů apod.). V době nárůstu kybernetických hrozeb jsou tyto inovace velmi důležitým krok ke zvýšení bezpečnosti portálu.

Spolupráce s uživateli

S ohledem na to, že je naším cílem vytvořit funkční uživatelsky přívětivý web, je nutné spolupracovat také s reálnými koncovými uživateli. Tuto spolupráci zajistíme jednak průběžným testováním a jednak řízenou pilotáží novinek. 
V plánu je testování stávajícího řešení, které nám zpřehlední požadavky a očekávání uživatelů formou dotazníkového šetření. Návrhy nových řešení budou podrobně ověřovány formou testovacího dialogu, kdy bude probíhat podrobná analýza testovacích scénářů. Díky všem těmto získaným datům budeme schopni zajistit funkční a uživatelsky přívětivé prostředí portálu.

 

↓↓↓  Koncepce inovace Metodického portálu RVP.CZ v projektu PPUČ - ke stažení v PDF

Pohled byl zobrazen 2874x od 28 listopad 2017 do 24 duben 2019