Inovace Metodického portálu RVP.CZ v projektu PPUČ

Přidat do kolekce

Aktuality

11. 12. 2019
Profil Učitel21 - prosíme o zpětnou vazbu

Máte pro příští rok předsevzetí, že vylepšíte své digitální dovednosti (třeba jen o kousek, třeba o pořádný kus), abyste obohatili výuku, aby vám moderní technologie lépe sloužily při práci ve škole? Nabízíme online nástroj Profil Učitel21, který vám pomůže zmapovat vaše digitální kompetence a zorientovat se v tom, co byste mohli vylepšit.
Prosíme vás o zpětnou vazbu k Profilu Učitel21, budeme pak lépe vědět, co byste v aplikaci ocenili, co by se vám hodilo. Děkujeme!

1. 12. 2019
Přehled partnerů katalogu EMA
Zajímá vás, kdo je aktuálně partnerem katalogu EMA, kdo v EMĚ zveřejňuje informace o svých otevřených digitálních zdrojích pro učitele? V menu EMY nově najdete seznam partnerů. Každý partner má svou stránku a vy tedy víte, kdo je váš favorit.

3. 11. 2019
Konzultační centrum NÚV na zkoušku v nové podobě
Konzultační centrum NÚV zodpoví každoročně stovky dotazů od pedagogů, vedení škol i rodičů. Do zkušebního režimu jsme spustili modernizované konzultační centrum, zatím jen pro dotazy ke gramotnostem: kc.rvp.cz.

17. 9. 2019
Profil Učitel21 jako nový modul Metodického portálu
Spouštíme první novinku letošního školního roku - aplikaci Profil Učitel21. Je to pomůcka pro mapování digitálních kompetencí učitelů, nástroj určený k sebehodnocení vlastních schopností učitelů pracovat s digitálními technologiemi. Vede učitele k poznání, kde se na cestě k plnému využití možností současných technologií ve výukovém procesu nachází a jak by mohl ve svém zdokonalování pokračovat. 

14. 8. 2019
Profil Učitel21 spustíme v beta verzi do konce prázdnin
Aplikace bude sebehodnotící nástroj, který pomůže učitelům při mapování vlastních digitálních kompetencí. Je nadstavbou Evropského rámce digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu, který  je všeobecně uznávaným evropským standardem tyto kompetence definujícím.

9. 6. 2019
EMA pohodlně i na vašich mobilech a tabletech
EMA ve své základní podobě už nějakou chvíli funguje a pomáhá svým uživatelům vyhledávat nejvhodnější materiály do výuky. To ale neznamená, že ji krok po kroku pořád nevylepšujeme – aktuálně pracujeme na její responzivitě, tedy optimalizaci pro všechny druhy zařízení, jako jsou mobily, tablety apod. Zanedlouho si tak výukový materiál pohodlně stáhnete i do svého telefonu.

15. 5. 2019
Roste vaše chuť podílet se na inovacích portálu
Máme radost, že přibývá počet Pilotů – učitelů a dalších zájemců o sledování inovací, které probíhají na Metodickém portálu RVP.CZ. O novinkách se dozví jako první a čas od času nám odpoví na jednoduché otázky. Pilotů jsou dnes už desítky, připojte se k nim taky!

29. 4. 2019
N
ovinky na portálu zaujaly učitele na konferenci
Tým, který má na starosti inovace Metodického portálu RVP.CZ, se na konferenci Počítač ve škole setkal s velkým zájmem učitelů a dalších jejích účastníků o to, co se děje a bude dít nového. Kromě představení vybraných novinek se při jednom z workshopů zapojili sami učitelé jako testeři, a využili tím příležitost napřímo promluvit do vývoje inovací portálu. 

16. 4. 2019
EMA jede na svou první konferenci do Nového Města na Moravě
V rámci třídenního programu Počítače ve škole se představí jako jedna z horkých novinek na Metodickém portálu. Poodhalí tam i další své lahůdkové funkce, které se na webu teprve objeví.

10. 4. 2019
Khanova škola spolupracuje s EMOU
S velikou radostí oznamujeme, že EMA umí vyhledávat i mezi úžasnými videi z Khanovy školy. 

12. 3. 2019
Programujeme Profil Učitel21
V tomto roce nás čeká spuštění aplikace Profil Učitel21 – autoevaluační pomůcky, která pomůže svým uživatelům zjistit, do jaké míry se jim daří začlenit informační a komunikační technologie do výuky. Aplikace je již ve vývoji a zanedlouho tak poběží její zkušební verze. 

Archiv aktualit

25. 1. 2019
Startujeme rok plný novinek
V letošním roce uděláme na Metodickém portálu RVP.CZ velké změny. Čeká nás velká úprava uživatelského profilu a doplnění užitečných "drobností", které vám pomohou lépe se na portálu vyznat, lépe najít, co potřebujete a lépe s vyhledanými informacemi naložit (uložit si hledání, schovat si vyhledané informace do kolekcí apod.).

3. 1. 2018
Koncepce inovací ke stažení
Do sekce o tom, čeho se bude rekonstrukce týkat, jsme přidali dokument Koncepce inovace Metodického portálu RVP.CZ v projektu PPUČ ke stažení. Jsou to naše prvotní úvahy z loňského jara. Už teď máme představy jasnější, také díky vám!

22. 12. 2017
Ukončili jsme úvodní dotazníkové šetření.
Děkujeme všem respondentům za reakce!

14. 12. 2017
Spouštíme úvodní dotazníkové šetření!

Najdete je na stránkách portálu nahoře, v oranžové liště.
Budeme velmi rádi za vaši reflexi i postřehy!

6. 12. 2017
Připravujeme dotazníky pro uživatele. Odstartujeme tím čtyři roky stavebních prací na portálu!

Podpora práce učitelů (PPUČ)
Podpora budování kapacit 
pro rozvoj základních pre/gramotností 
v předškolním a základním vzdělávání 
"Vytváříme systém, který umožní efektivní rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v praxi mateřských a základních škol."
www.gramotnostiproucitele.cz

Co by vám nemělo ujít

EMA

Katalog otevřených materiálů: Shromažďuje informace o otevřených materiálech pro učitele, přístupných na různých portálech a webech, a umožňuje v nich snadno vyhledávat z jednoho místa.

Reputační systém: Sbírá od uživatelů názory, komentáře a hodnocení materiálů. Pomáhá kvalitním materiálům získat dobrou reputaci a učitelům usnadňuje výběr.

EMA logo

Profil Učitel21

Pomůcka pro mapování digitálních kompetencí učitelů, nástroj určený k sebehodnocení vlastních schopností učitelů pracovat s digitálními technologiemi. Vede učitele k poznání, kde se na cestě k plnému využití možností současných technologií ve výukovém procesu nachází a jak by mohl ve svém zdokonalování pokračovat.

Vychází z Evropského rámce digitálních kompetencí DigCompEdu.

Profil Učitel21 logo

Metodický portál RVP.CZ čekají změny a vy máte hlavní slovo!

Zaměří se plně na vás, uživatele, a na vaše potřeby. Co vás čeká?

 • lepší orientace na portálu, jednoduché ovládání
 • přehlednější hledání, historie předchozích hledání
 • ukládání zajímavého obsahu do "oblíbených" nebo do tematických kolekcí 
 • nabídka obsahu podle vašich preferencí a podle toho, co jste už vyhledávali 
 • možnost sledovat inspirativní kolegy uživatele nebo se s nimi spřátelit a spolupracovat
 • přehled o tom, co jste na portálu v poslední době dělali a co zaujalo vaše "přátele"
 • více možností k sdílení zkušeností
 • moderní prostředí, přístup z mobilu či tabletu
 • a mnohé další lahůdkové funkce
JAK NÁM MŮŽETE POMOCI  

Staňte se Pilotem.

Pilot se o všem dozví jako první.
Pilot poskytuje svou zpětnou vazbu.
Pilot má k dispozici všechny novinky dřív než ostatní.
Pilot je srdcem inovace portálu.

Čas od času se vás na něco zeptáme jednoduchým dotazníkem, požádáme vás, abyste vyzkoušeli, jestli vám některá novinka vyhovuje. Nebude to nic složitého!

Chci se stát
pilotem
(přihláška)

Sledujte diskuzi o inovacích portálu. 

Napište nám, co navrhujete upravit, co doplnit, co vám pomůže. 
Budeme se vás ptát. 

 

Diskuze 
o inovacích

Inovace probíhají od roku 2018 do roku 2021.
Spolupracují na nich týmy projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) a Metodického portálu RVP.CZ.
Přejeme si, ať se k nim přidáte i vy.

Z blogu...

O inovacích Metodického portálu

Nový modul Metodického portálu - Profil Učitel21

Spouštíme první novinku letošního školního roku - aplikaci Profil Učitel21. Je to pomůcka pro mapování digitálních kompetencí učitelů, nástroj určený k sebehodnocení vlastních schopností učitelů pracovat s digitálními technologiemi.

O portálu

Metodický portál RVP.CZ vznikl v roce 2006 jako portál zaměřený na profesní podporu učitelů.

Hlavními cíli od počátku jsou:

 1. Poskytovat metodickou podporu pedagogům při tvorbě a realizaci vlastních ŠVP.
 2. Nabízet praktické náměty, nápady a postřehy z praxe učitelů a ředitelů.
 3. Zprostředkovávat informace o metodických a didaktických trendech u nás i v zahraničí.
 4. Vytvořit komunikační prostředí pro sdílení zkušeností našich pedagogů.

Snahou realizačního týmu vždy bylo, aby se z Metodického portálu RVP.CZ stal renomovaný živý portál věnovaný podpoře učitelské profese. V tomto záměru měli vždy klíčovou roli uživatelé. Portál byl budován jako médium výrazně komunitní.

Čeho se bude rekonstrukce týkat a proč


koncepce ke stažení
Přehlednější stavba portálu

Stávající obsahová košatost způsobuje, že je portál nepřehledný. Aktualizujeme hlavní navigaci (hlavní nabídku) portálu. Určíme hlavní obsahové jádro portálu (hlavní moduly) a vedlejší obsahové části. 
Slibujeme si od toho, že se zlepší orientace uživatelů v obsahu portálu a zároveň i jeho celková použitelnost.

Odborný obsah je základem portálu. Míra přístupnosti a použitelnosti obsahu je určena především možnostmi vyhledávání. 
Možnosti prohledávání obsahu revidujeme, sjednotíme napříč moduly a upravíme tak, aby bylo uživatelsky přívětivější a lépe vycházelo vstříc potřebám uživatelů a jejich způsobu práce s obsahem. 
Samozřejmostí bude stále fulltextové vyhledávání.

Úvodní stránky modulů portálu slouží jako vstup k obsahu daného typu. Mnohdy stránky obsahují na předních místech prvky, které nejsou tak podstatné, na úkor prvků, které by uživatelům pomohly v lepší orientaci v obsahu.
Podoba jednotlivých stránek portálu projde inovací. Rozložení prvků na stránkách upravíme tak, aby co nejlépe prezentovalo daný obsah. Zvýší se tím celková přehlednost portálu i uživatelský komfort a lépe tak vynikne odborný obsah stránek.

Modernizace designu

Připravíme moderní jednotnou grafickou identitu portálu, odpovídající aktuálním trendům, podporující přehlednou orientaci na portálu, na takové úrovni, na kterou jsou uživatelé zvyklí třeba i z komerčních projektů.

Jednou z nejviditelnějších změn bude responzivní verze portálu, obsah portálu bude lépe dostupný a použitelný i na zařízeních typu mobil a tablet. 

Zaměření na uživatele

Portál nabízí velké množství funkcionalit, které nejsou uživateli využívány. Dílem proto, že uživatelé nemají tolik zkušeností s online prostředím, dílem proto, že o těchto možnostech nevědí.
Navrhujeme vytvoření tzv. víceúrovňového uživatele. Základní uživatel bude mít k dispozici omezené funkce a jednodušší skladbu stránek. Pokud bude mít zájem, absolvuje krátké automatizované zaškolení a poté si zobrazení přepne na úplné a stane se pokročilým uživatelem, ten má k dispozici rozšířený sortiment funkcionalit. Kdykoli bude mít možnost přepnout se zpátky do základního nastavení.
Slibujeme si od toho, že méně zdatní uživatelé nebudou zahlceni tím, co si nepřejí, že pokročilí uživatelé budou portál využívat v plné šíři a že jim portál tím pádem nabídne lepší služby. Věříme, že pomůžeme učitelskou veřejnost posunout v online dovednostech velmi nenásilnou a účelnou formou.

Uvědomujeme si, že portál je velmi rozsáhlý a že nabízí možnosti, které nemusí být snadno uchopitelné. Chceme připravit návody a videotutoriály, které uživatelům pomohou využít maximum z toho, co portál nabízí.

Inovace modulů a moduly nové

Některé současné moduly aktualizujeme. Vytvoříme i moduly nové.

Reputační systém
Jedná se o nový modul portálu, který vznikne v rámci projektu PPUČ.
Umožní soustředit na jednom místě databázi odkazů na otevřené digitální vzdělávací zdroje (DVZ), které jsou v současné době rozptýlené na řadě míst. Napojí se samozřejmě na databáze DVZ na Metodickém portálu RVP.CZ (články, DUMy..), ale i na databáze z projektů OP VK, OP VVV a další významná úložiště. Uživatelé budou tak moci vyhledávat napříč těmito úložišti. Navíc budou moci zdroje hodnotit z různých hledisek, sdílet s ostatními, jak zdroje využívají, komentovat, diskutovat o nich.

Profil Učitel21
Jedná se taktéž o nový modul portálu, který vznikne v projektu PPUČ.
Systém se inspiruje modulem Profil Škola21. Bude to autoevaluační nástroj, který pedagogům umožní ověřit si, jak jsou na tom s dovednostmi souvisejícími s digitální gramotností. Úroveň svých dovedností pak budou moci zvyšovat na základě doporučení, která v systému dostanou.

Profil Škola21
Modul už na Metodickém portálu RVP.CZ existuje. Je to evaluační nástroj, který na základě sledování více různých indikátorů pomáhá školám zjistit, do jaké míry se jim daří začlenit informační a komunikační technologie (ICT) do života celé školy. Profil Škola21 aktualizujeme tak, aby odpovídal současným technologickým trendům.

Technologické změny

Technologické změny jsou velmi významnou součástí plánované inovace Metodického portálu RVP.CZ. Jsou to změny, které často nejsou pouhým okem vidět, ale bez technologického zázemí se portál neobejde. Vzhledem k tomu, že portál je složený z řady relativně nezávislých systémů, je třeba věnovat o to větší pozornost péči o soudržnost portálu a aktualizaci jednotlivých komponent i technického vybavení (serverů apod.). V době nárůstu kybernetických hrozeb jsou tyto inovace velmi důležitým krok ke zvýšení bezpečnosti portálu.

Spolupráce s uživateli

S ohledem na to, že je naším cílem vytvořit funkční uživatelsky přívětivý web, je nutné spolupracovat také s reálnými koncovými uživateli. Tuto spolupráci zajistíme jednak průběžným testováním a jednak řízenou pilotáží novinek. 
V plánu je testování stávajícího řešení, které nám zpřehlední požadavky a očekávání uživatelů formou dotazníkového šetření. Návrhy nových řešení budou podrobně ověřovány formou testovacího dialogu, kdy bude probíhat podrobná analýza testovacích scénářů. Díky všem těmto získaným datům budeme schopni zajistit funkční a uživatelsky přívětivé prostředí portálu.

 

↓↓↓  Koncepce inovace Metodického portálu RVP.CZ v projektu PPUČ - ke stažení v PDF

Pohled byl zobrazen 3884x od 28 listopad 2017 do 16 leden 2020