Nebojte se robotů (ani digitální gramotnosti) - setkání Společenství Praxe 1. stupně 18.6.2018

Přidat do kolekce

Nebojte se robotů (ani digitální gramotnosti)

V inspirativním prostředí ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice a třídy 3. B paní učitelky Olgy Koudelkové jsme se v polovině června setkali nad zdánlivě složitým tématem – kdy a jak začít rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení našich dětí. A hned jsme si měli co povídat. Mnozí z nás sdíleli obavy z toho, že nám naše vlastní omezené zkušenosti práce s digitálními technologiemi a potřebnými aplikacemi budou bránit uchopit toto téma ve výuce dostatečně profesionálně, a s napětím jsme tedy očekávali, co se bude dít.

Po krátkém přivítání garantky společenství praxe pro 1. stupeň ZŠ Simony Šedé, úvodním slově o projektu Podpora práce učitelů a vzájemném představení všech přítomných mezi nás přišli žáci 1. ročníku místní školy. A i když nikdo z nich neměl s programováním robotů žádné zkušenosti, nadšení přítomných dětí si to zkusit se brzy přeneslo i na nás, pedagogy.

Záměrem naší kolegyně Evy Fanfulové bylo ukázat nám, jak využít dětský zájem o programování jednoduchých robotů a jeho prostřednictvím zařadit téma informatického myšlení do výuky na 1. stupni. Jako prostředek si vybrala aktivity s Bee-boty. Děti zaujatě řešily záludné úkoly, a my jsme si nestačili zapisovat své postřehy. Ty jsme pak měli šanci detailně rozebrat s lektorkou. Díky tomu jsme si uvědomili, že nejde jen o radost z objevů, které děti samy činí, ale především o jednotlivé kroky procesu, které učitel detailně promýšlí.

V dalším bloku jsme si pak v malých skupinách mohli na vlastní kůži vyzkoušet, co zažívá žák, když se potká s digitální gramotností ve výuce. Paní doktorka Petra Vaňková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se ve svém příspěvku nejprve věnovala kódům a šifrám. Mohli jsme si tak v praxi ověřit svou schopnost nalézt v grafech či řadě emotikonů názvy českých přísloví, pohádek nebo filmových děl. Následně jsme i my měli možnost vžít se do rolí žáků „programátorů“ a pokusit se přinutit Ozo-boty, aby projely určenou délku trasy a dostaly se ven z bludiště.

Plni dojmů z toho, co jsme právě zažili, i nápadů, jak jedno z nejaktuálnějších témat dneška – téma digitální gramotnosti přenést smysluplně do vlastní výuky, jsme se usadili nad horkou kávou, čajem a výbornou roládou a dlouho společně diskutovali…
Děkujeme vám všem, kteří jste přišli. Velké poděkování pak ZŠ a MŠ Ďáblice, panu řediteli, pedagogickému sboru i paním kuchařkám za to, že nám pomohli s organizací a poskytli úžasné zázemí pro naše první setkání.

Krásné prázdniny a na viděnou na příštím společenství praxe 1. stupně, které pro vás plánujeme na podzim. Těšíme se na ty, kteří mají chuť se k nám přidat!

autor: Mgr. Simona Šedá

Prezentace ke stažení

Pohled byl zobrazen 246x od 1 srpen 2018 do 20 březen 2019