Labyrinty - setkání společenství praxe předškolního vzdělávání

Přidat do kolekce

V rámci programu Letní školy projektu PPUČ jsme měli možnost zúčastnit se společenství praxe pro učitelky mateřských škol s názvem Labyrinty. Setkání s lektorkou Michaelou Kaslovou je vždy velkým zážitkem a nejinak tomu bylo i v případě této akce.

Zpočátku jsme se věnovali ozřejmění pojmů, nahlédli do historie a seznámili se s různými pohledy a výklady slov LABYRINT a BLUDIŠTĚ. Diskutovali jsme výhody i úskalí různých druhů bludišť i to, jaké má jejich řešení dopady na učení dětí. Věnovali jsme se rizikům, se kterými je třeba počítat při práci s labyrinty a bludišti a odhalovali jsme možné reakce dětí na překážky i prostor, ve kterém se pohybují.

Nalézali jsme přínos labyrintů a bludišť při pedagogické diagnostice dítěte – při řešení lze odhalit úroveň analyticko-syntetického myšlení dítěte, sledovat jeho pozornost a trpělivost i to, jak dítě přijímá zodpovědnost za své rozhodnutí, jak reaguje na překážku či omyl, jakým způsobem hledá řešení. Zjistili jsme, že práce s chybou je přirozenou součástí řešení bludišť, že bez chyb to nejde. Odhalili jsme i nároky na učitele – promýšleli jsme, jak zařídit, aby dítě vidělo různé možnosti řešení, jaké pokládat otázky a jaké nabízet pokyny, popisy či návody.

Následovala praktická část, ve které jsme měli příležitost si promýšlet a vytvářet vlastní bludiště, řešit připravená bludiště kolegyň a kolegů. Pracovali jsme na papíře, tvořili bludiště z dílků lega a hledali různá řešení bludišť z novinových papírů na podlaze zámeckého sálu. Vyzkoušeli jsme si, že není úplně jednoduché připravit bludiště s různým počtem řešení či prostorová bludiště. Osahali jsme si bludiště s vyblokováním zraku a zvyšovali tak náročnost úkolů.

Odhalili jsme, že se při práci s labyrinty a bludišti přirozeně propojují gramotnosti – čtenářská, matematická i digitální. Dítě při tvoření či řešení bludiště verbalizuje své myšlenky, rozšiřuje si slovní zásobu, klade otázky sobě i druhým, zapamatuje si a porozumí instrukci. Orientuje se v ploše a prostoru, pracuje s podmínkami, hledá různé varianty a kombinace řešení, snaží se vnášet do hledání systém, prochází procesem uvažování a usuzování. „Programováním“ řešitele bludiště a krokováním činností se dítě přirozeně seznamuje i s možnostmi, které nabízejí digitální technologie.

Všechny aktivity byly velmi zajímavé a účastníci se s chutí a zájmem zapojili do tvorby i řešení bludišť. Ze semináře jsme si odnesli mnoho nových poznatků a příjemných zážitků.

 autor: Mgr. Andrea Mouchová

.

.

Pohled byl zobrazen 174x od 2 srpen 2018 do 19 leden 2019