Setkání s učiteli k přírodním vědám

Přidat do kolekce

Jarní setkání komunity učitelů přírodovědných předmětů proběhlo v prostorách Národního ústavu pro vzdělávání. Ústředními tématy byly oborové didaktiky, plánované inovace Rámcových vzdělávacích programů a téma rozvoje gramotností v přírodních vědách.

V úvodu setkání představil Jakub Holec projekt PPUČ, který se zaměřuje na podporu učitelů mateřských a základních škol v rozvoji gramotností napříč předměty. Přitom využívá kolegiální podpory mezi učiteli jako hlavního východiska k lepší výuce, která žáky baví a přináší lepší výsledky. Kromě toho představil web gramotnosti.pro, který učitelům nabízí inspiraci pro propojení výuky v předmětech s gramotnostmi aktuálně formou blogových článků, webových speciálů gramotností a další zdroje.

Následovala série zajímavých vstupů za jednotlivé přírodovědné předměty, kterou svým příspěvkem odstartoval Martin Rusek. V jeho příspěvku se zaměřil na možnosti, které nabízí chemie k rozvoji gramotností dětí a podpoře jejich zájmu o chemii jako takovou.  Za zeměpis pak Pavel Červený prezentoval konkrétní možnosti rozvoje gramotností na konkrétních geografických úlohách s důrazem na matematickou gramotnost. Hana Burešová pak představila možnosti využívání sady PASCO ve výuce fyziky a podpory aktivní činnosti dětí ve výuce. Sérii vstupů k promítnutí gramotností uzavřel Jakub Holec, který představil vybrané úlohy šetření přírodovědné gramotnosti PISA 2015 z hlediska možného potenciálu pro rozvíjení čtenářské a matematické gramotnosti dětí.

V třetí části programu představila Olga Kofroňová téma plánovaných inovací Rámcových vzdělávacích programů a jejich základní principy. Na ni navázal Radek Hilmar s představením prostředí pro tvorbu inovovaného RVP, které odráží strukturu budoucích změn národního kurikula.

Následující diskuze zdůrazňovala zejména potřebu podpory přírodovědné gramotnosti na úrovni ostatních projektem PPUČ podporovaných gramotností. Také byla zdůrazněna potřebnost projektu, který by se přírodovědné gramotnosti na úrovni celého vzdělávacího systému věnoval. V komunitě přítomných byl souhlas s tím, že je důležité se zabývat nejen tím, jak může vyšší úroveň např. matematické gramotnosti podpořit kvalitu vzdělávání v přírodních vědách, ale také tím, jak může vyšší úroveň přírodovědné gramotnosti podpořit kvalitu vzdělávání třeba v matematice.

Prezentace ke stažení

Gramotnosti pro biologii.pdf

2,4MB | Středa, 12 září 2018 | Detaily

Aktivity v projektu PPUČ.pdf

914KB | Středa, 12 září 2018 | Detaily

Zeměpis a matematická gramotnost.ppt

1,3MB | Středa, 12 září 2018 | Detaily
Pohled byl zobrazen 212x od 12 září 2018 do 15 říjen 2019