Jak má vypadat výuka o živé a neživé přírodě v příštích letech?

od Metodický portál RVP.CZ

Informace a závěry diskusních setkání s učiteli a dalšími zájemci o vzdělávání o živé a neživé přírodě v českých školách.

Na této stránce najdete odkazy materiály, které vznikly v revizi RVP pro oblast vzdělávání o živé a neživé přírodě. Stránka bude průběžně doplňována o připravovaná diskusní setkání s didaktiky přírodopisu a biologie, především pak s učiteli a pracovníky VŠ.

Jakub Holec, jakub.holec@nuv.cz

Revize RVP v přírodopise, biologii a geologii

V druhé polovině roku 2018 se začalo s přípravou revizí rámcových vzdělávacích programů v oblasti přírodovědného vzdělávání. Prvním úkolem bylo zpracování podkladových studií pro přírodopis/biologii, chemii, fyziku a zeměpis.

Na podzim 2018 se zformovala pracovní skupina, která měla za úkol do konce roku připravit studii pro přírodopis, biologii a geologii. Na studii měly navázat práce na revizích RVP. Přitom vlastní revize měly proběhnout velmi krátkém čas, patrně  do podzimu 2019.

Z důvodů altuální přípravy materiálu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ (pracovní verze zde) došlo k zastavení prací na revizích RVP. Materiál má stanovit hlavní směry a linie vzdělávání v ČR, na které mají revize RVP navázat.

Koncepty vzdělávání o živé a neživé přírodě

Jedním ze závěrů podkladové studie bylo uspořádat obsah vzdělávání v přírodopise/biologii a geologii do velkých oborových konceptů. Autoři studie navrhují následující koncepty, u části je navržen jejich jádrový obsah:

Na uvedené koncepty a návrhy jejich jádrového obsahu plánujeme navázat diskusemi nad tématy, které uvedené koncepty tvoří a jejich možným didaktickým zpracováním ve výuce (náměty na činnosti žáků).

Co už se událo:

Publikace

Podkladová studie Vzdělávání o živé a neživé přírodě - přírodopis, biologie a geologie, na jejímž vzniku se podíleli autoři z řad daktiků biologie z většiny fakult připravujících učitele biologie a učitelů. Studie je prvním vydáním, které vznikalo ve velmi omezeném čase. Studie je ke stažení zde.

Článek shrnující výsledky učitelské ankety k pojetí vzdělávání o živé a neživé přírodě je k dispozici zde (str. 18-23). 

Připravujeme článek Jak budeme učit přírodopis, biologii a geologii v příštích letech shrnující to, co se již událo v přípravě revizí RVP v přírodopise, biologii a geologii a představující, jak by mohly revize dále probíhat.

Semináře

Od prosince 2018 proběhly semináře s učiteli přírodopisu a biologie. Na setkáních se diskutovaly především otázky obsahu vzdělávání o živé a neživé přírodě, dále otázky vztažené k metodám a formám výuky.

Závěry diskusí jsou ke stažení v připojených souborech.

Připojené soubory Přílohy 3
Diskuse_Liberec_20191018.pdf (720,7K) - Stáhnout
Diskuse_PřF UK_závěry.pdf (934,6K) - Stáhnout
Diskuzní skupiny.pdf (319,4K) - Stáhnout
Pohled byl zobrazen 2268x od 23 říjen 2018 do 4 červenec 2022