Jak budeme učit přírodopis, biologii a geologii v příštích letech?

od Metodický portál RVP.CZ

Diskuzní seminář k pojetí biologického a geologického vzdělávání v Rámcových vzdělávacích programech.

Přidat do kolekce

Seminář je příležitostí k setkání učitelů a dalších vzdělavatelů nad společným tématem výuky o živé a neživé přírodě na českých školách. Účastí na diskusním setkání budete moci ovlivnit pojetí biologického a geologického vzdělávání v připravovaných inovacích Rámcových vzdělávacích programů.

 

Kdy: 12. prosince 2018, od 15 do 18 hodin

Kde: ZŠ Vodičkova, Praha 1 (mapa)

 

Program:
15:00 – 15:15  Úvodní přivítání, představení účastníků
15:15 – 15:30 Základní východiska revizí Rámcových vzdělávacích programů
15:30 – 16:00 Prezentace výsledků učitelské ankety
16:00 – 17:15 Společný výběr důležitých témat a diskusní skupiny
17:15 – 17:45 Sdílení výsledků skupinových diskusí
17:45 – 18:00 Závěrečné shrnutí

 

Jako pracovní skupině pověřené navržením inovací Rámcových vzdělávacích programů (RVP) v oblasti výuky přírodopisu a biologie nám není lhostejné, kam se bude budoucí výuka o přírodě ubírat. Zajímá nás váš názor, názor učitelů z praxe.

  • Jaké vnímáte výhody a nevýhody současného systematického pojetí výuky (na aktuálních příkladech)?
  • Jaké vnímáte výhody a nevýhody pojetí výuky prostřednictvím stěžejních konceptů (na příkladech)?
  • Čeho má být v RVP ve výuce o přírodě více a méně?
  • Která témata dělají vám či vašim žákům ve výuce o přírodě problémy a proč?
  • Jakou oporu vám může dát RVP pro posílení praktického poznávání přírody s žáky?

Rádi bychom vám představili naše východiska pro revize RVP v oblasti přírodopisu a biologie a získali vaši zpětnou vazbu. Setkání bude diskuzní a jeho závěry využijeme v další práci na revizi RVP.

 

Diskutovat s vámi přijdou:

Mgr. Jakub Holec, Národní ústav pro vzdělávání, didaktik biologie a geologie

PhDr. Olga Kofroňová Ph.D., Národní ústav pro vzdělávání, vedoucí oddělení pro koncepci kurikula

RNDr. Vanda Janštová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK

Mgr. Petr Daniš, TEREZA, vzdělávací centrum

PhDr. Roman Kroufek, Ph.D., Pedagogická fakulta UJEP

Mgr. Kateřina Čiháková, ZŠ Světice a Muzeum Říčany

RNDr. Miroslav Pražienka, Gymnázium Nový PORG

Mgr. Martina Pražáková, Pedagogická fakulta UK

Mgr. Anna Doubková, Národní ústav pro vzdělávání

Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D., Pedagogická fakulta JU


 

Přihlašovat se můžete na https://goo.gl/forms/pm3vHUgLTnNvV14F2.

Obrázek

Pohled byl zobrazen 523x od 23 říjen 2018 do 19 leden 2019