Jak má vypadat výuka přírodopisu a biologie v příštích letech?

od Metodický portál RVP.CZ

Informace a závěry diskusních setkání s učiteli a dalšími zájemci o vzdělávání o živé a neživé přírodě v českých školách.

Přidat do kolekce

Účelem tohoto prostředí je informovat o závěrech a doporučeních ze společných diskusních setkání s učiteli a dalšími zájemci o vzdělávání v přírodopisu a biologii. Závěry ze společných diskusí tak společně s výsledky výzkumu oborových didaktik a srovnávací pedagogiky poskytnou důležité podklady pro navrhování aktualizací kurikula přírodopisu a biologie na českých školách.

Prvním krokem k navržení žádoucích inovací předmětů v rámcových vzdělávacích programech bylo zveřejnění prvního vydání podkladové studie pro přírodopis, biologii a geologii. Společná setkávání a diskuse přitom umožní kontinuálně obsah studie zpřesňovat a doplňovat za účelem přípravy materiálu, který se stane podkladem pro budoucí revize přírodopisu a biologie v RVP.

Podkladová_studie_Př-Bi_v1.pdf

1,8MB | Středa, 16 říjen 2019 | Detaily

Konference Kritická místa kurikula pro generaci Z

Diskuse s učiteli základních škol na konferenci Kritická místa kurikula pro generaci Z, která se konala v Liberci v rámci projektu Didaktika - Člověk a příroda A. Podněty se týkaly toho, jak má vypadat dobrá výuka přírodopisu/biologie na českých školách, jaké jsou specifické metody a formy výuky v biologii a specifických dovedností biologického vzdělávání. Závěry diskusí v příloze.

Diskuse_Liberec_20191018.pdf

720,7KB | Pátek, 25 říjen 2019 | Detaily

Setkání se studenty a pedagogy na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

V polovině května studenti a pedagogové PřF UK diskuzovali nad tím, jak by z jejich pohledu mělo vypadat budoucí vzdělávání dětí a mladých lidí v biologii. Na setkájí se participativní metodou World Café hledali odpovědi na otázky týkající se podpory efektivního učení žáků v biologii, důležitých metod a forem výuky a dovedností žáků v přírodopise a biologii.

Diskuse_PřF UK_závěry.pdf

934,6KB | Středa, 16 říjen 2019 | Detaily

Setkání v ZŠ Vodičkova

V prosinci 2018 proběhlo diskusní setkání s pedagogy ze všech stupňů škol s cílem společně hledat odpovědi na otázky k budoucí podobě kurikula přírodopisu, biologie a geologie.

Na setkání opakovaně zaznívala potřeba kurikula, které podpoří praktické poznávání přírody, rozvoj znalostí a dovedností umožňujících porozumět okolnímu světu a přírodě a s tím spojený důraz na mezipředmětové vztahy. Přítomní učitelé zdůrazňovali výuky v terénu nejen ve vazbě na přírodovědné vzdělávání. Dále využívání moderních technologií a rozvoj dovedností žáků pracovat s informacemi. V souvislosti s revizemi RVP byla učiteli zdůrazňována potřeba zajištění adekvátní metodické podpory.

Diskuzní skupiny.pdf

319,4KB | Pondělí, 21 leden 2019 | Detaily

Program setkání.pdf

27KB | Pondělí, 21 leden 2019 | Detaily

Výsledky_ankety (nejen).pdf

849,4KB | Pondělí, 21 leden 2019 | Detaily

Aktuality

Odkaz na diskusní prostředí k návrhu biologických konceptů a jejich obsahovému jádru:
http://bit.ly/30KXKzW

Článek k učitelské anketě k současnému pojetí vzdělávání o živé a neživé přírodě v RVP si můžete přečíst ZDE (str. 18-23).

Autoři studie

Kateřina Čiháková

Petr Daniš

Anna Doubková

Jakub Holec

Vanda Janštová

Martin Jáč

Roman Kroufek

Renata Pechoušková

Martina Pražáková

Miroslav Pražienka

Lukáš Rokos

Petra Vágnerová

Kontakt

Jakub Holec
e-mail: jakub.holec@nuv.cz
telefon: 723 741 567

Pohled byl zobrazen 1203x od 23 říjen 2018 do 17 listopad 2019