Ohlédnutí za akcemi společenství praxe ICT a předškolního vzdělávání

od PPUČ

Ohlédnutí za dvěma akcemi společenství praxe, která se konala 3.11. v mateřské škole Čtyřlístek v Kadani. Během jednoho dne jsme se věnovali oblasti ICT a zároveň předškolnímu vzdělávání. 

Přidat do kolekce

V mateřské škole Čtyřlístek Kadaň se konalo druhé setkání Společenství praxe učitelů mateřských škol. Ve velmi příjemném a vstřícném prostředí mateřské školy se zde sešly učitelky z mateřské školy Čtyřlístek, několik učitelek z okolních mateřských škol, učitelky ze spolupracující základní školy, rodiče a děti. Dopolední část byla věnována tématu informatiky. V úvodu seznámil manažer projektu Mgr. Petr Naske přítomné učitelky a rodiče s projektem PPUČ, jeho aktualitami a novým pojetím informatiky v revizích RVP. Dopolední praktickou část vedla Ing. Bc. Eva Fanfulová, garantka pro vzdělávací oblast ICT a lektorka. Připravila pro děti, rodiče a učitelky různé praktické aktivity z oblasti algoritmizace a programování. Všichni zúčastnění měli možnost uvidět různé robotické hračky, vyzkoušet si je a pohrát si s nimi. Velmi přínosným se stala možnost, pozorovat děti při procesu seznamování s novými robotickými hračkami. Zatím, co si dospělí povídali s manažerem projektu, děti se za asistence A. Mouchové a J. Smolkové pustily do objevování. Některé děti již podobné hračky znaly a některé děti je viděly poprvé v životě. Pro děti je typické, že se nových technologií nebojí. Bez ostychu k robotickým hračkám přicházely a metodou pokusu a omylu se pustily do hry. Po úvodním bloku se všichni, včetně rodičů, sešli a Eva Fanfulová zapojila děti do jednoduchých aktivit bez robotů, kde zjišťovali a procvičovali dovednosti dětí spojené se znalostmi orientace v prostoru, krokování, pravolevé orientace na vlastním těle apod. Za asistence lektorů a rodičů si děti vyzkoušely i programování robotů. Po těchto aktivitách se děti a jejich rodiče rozloučili a odešli. Po přestávce seznámil Petr Naske a Eva Fanfulová učitelky s materiálem Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání, který je dílčím výstupem projektu PPUČ. Učitelky pracovaly ve skupinkách na zadaných úkolech spojených s vymezením a pochopením pojmu digitální gramotnost, a porozumění činnostem vedoucích k rozvoji digitální gramotnosti. Společně se pokoušeli vyhledávat a popisovat činnosti dětí, které digitální gramotnost rozvíjejí, se zaujetím o této problematice diskutovali a nebáli se otevřeně ptát.

Po obědové pauze, kdy se o všechny zúčastněné personál mateřské školy skvěle postaral, následoval odpolední blok věnovaný profesnímu rozvoji učitelů mateřských škol v oblasti respektující komunikace. O úvodní část se postarala Mgr. Hana Splavcová, manažer podpory učitelů a přivítala PhDr. Janu Nováčkovou, CSc., lektorku programu Respektovat a být respektován.  Krátkým komentářem vysvětlila, jakou vidí souvislost mezi rozvíjením gramotností dětí a dovedností učitelů mateřských škol v respektující komunikaci. Přestože je tento program známý a na trhu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) je již 20 let, z přítomných účastníků s ním měli přímou osobní zkušenost jen někteří. Paní lektorka si připravila témata, která jsou v současné době aktuální a učitelky o ně měly zájem. Například jak přijímat všechny emoční projevy dětí a jak některé vhodně korigovat, jak posilovat vnitřní motivaci dětí a vedení k zodpovědnosti. Nebyla opomenuta problematika odměn, trestů a jejich rizika. Přínosem semináře bylo propojování teoretických znalostí s praktickými dovednostmi a možností diskutovat příklady z praxe a konkrétní situace.  Z reakce ředitelky mateřské školy Mgr. Eriky Zelenkové vyplynulo, že pro některé učitelky to bylo velmi příjemné a užitečné připomenutí toho, co již znají a pro ostatní inspirace, kterým směrem by se v rámci dalšího vzdělávání mohly ubírat.

Celý den se nesl v pohodové, uvolněné a příjemné atmosféře. Velké poděkování patří paní ředitelce a celému personálu mateřské školy Čtyřlístek Kadaň.

 

Autor: Bc. Jana Smolková

Pohled byl zobrazen 230x od 9 listopad 2018 do 15 červen 2019