Setkání společenství praxe Člověk a zdraví v Kateřinicích

Přidat do kolekce

Před pořádáním společenství praxe jsme v rámci projektu PPUČ oslovili všechny pilotní školy, zda nechtějí, aby se tato akce uskutečnila v jejich prostorách. Na výzvu reagovaly dokonce tři školy. Po zvážení všech okolností jsme se rozhodli pro školu v Kateřinicích. V Kateřinicích se totiž vyrábějí kotouče pro lední hokej.

Snažili jsme se informaci o chystaném společenství šířit v blízkém, ale i širokém okolí. Účastnili se převážně učitelé z hostitelské školy, dostavil se však jeden účastník až z Jihlavy, kterého přilákal zajímavý program.

V úvodu došlo Hanou Splavcovou k představení projektu, jeho smělých cílů a plánů do budoucna. Jedním z nich je šíření myšlenek, které se budou prezentovat na těchto setkáních, ve sdíleném prostoru na Metodickém portálu, což bude přispívat ke zlepšování výuky tělesné výchovy.

Následovala ukázková hodina tělesné výchovy pod vedením bývalého reprezentanta a internacionála v ragby Martina Kafky, zaměřená na aktivity, které ukazovaly, jak uspořádat výuku, aby se žáci co nejvíce hýbali a neměli žádné velké prostoje. Do ukázek cvičení byla krásně a nenásilně zakomponována matematická gramotnost.

Michal Ježdík poté přednesl příspěvek o rozvoji kreativity dětí nejen ve sportu, v hodinách tělesné výchovy nebo v jiných předmětech, ale i kdekoliv jinde. Tohoto příspěvku si velice považujeme, protože Michal Ježdík (bývalý reprezentační trenér českého basketbalového mužstva) přednáší nejen na konferencích českých sportovních svazů, ale i v zahraničí.

Po diskusi s Michalem Ježdíkem přednesl svůj příspěvek k ukázkové hodině Martin Kafka na téma efektivní hodiny tělesné výchovy. K tomuto tématu se rozvedla široká diskuse, do které se nakonec připojilo i téma rozvoje matematické, digitální a čtenářské gramotnosti. Téma všechny zúčastněné tak pohltilo, že jsme skončili o hodinu později, než bylo v plánu.

Na závěr setkání dostali přednášející od starosty obce kotouče z minulého mistrovství světa  a olympijských her.

Setkání se opravdu povedlo a byla velká škoda, že účastníků nebylo více, aby se probíraná témata, nápady a doporučení šířila k co nejvíce lidem.

Těším se na příští jarní setkání, kde, jak doufám, budou další zajímavé příspěvky a sejde se nás zase o něco více.

 

Autor článku: Mgr. Petr Polívka

Pohled byl zobrazen 300x od 18 prosinec 2018 do 14 říjen 2019