Ohlédnutí za setkáním společenství praxe Matematika

Přidat do kolekce

Touha po poznání je známa již odedávna. Skoro každý jedinec chce vědět, znát, potřebuje se ptát a dostávat na své otázky odpovědi.

Učitelé jsou jednou z těch skupin, kterým je toto hodně blízké. To se ostatně ukázalo v Hranicích na Moravě – Struhlovsku, kde se 27. 11. 2018 uskutečnilo setkání pedagogů v rámci společenství praxe Matematiky a její aplikace.

Bohatý program a zvláště pak jméno lektorky, RNDr. Růženy Blažkové, CSc., přilákalo mnoho učitelů nejen z Hranic, ale i z přilehlého okolí, a to i v odpoledním čase.

V úvodu setkání představil hlavní manažer projektu PPUČ (Podpora práce učitelů) Mgr. Petr Naske cíle projektu, jeho smysl a zdůraznil, že se projekt zaměřuje na budování kapacit, na čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost ve výuce, a to napříč vzdělávacími obory. Za klíčovou aktivitu Podpora škol se setkání zúčastnili také Mgr. Petr Koubek a Mgr. Jitka Jarníková.

Celé setkání bylo věnováno vzdělávacímu oboru Matematika a její aplikace. Paní Růžena Blažková se ve svém programu věnovala z větší části geometrii, ukázala učitelům, jak lze vesele a smysluplně aplikovat matematiku do tříd. Kromě praktické části, ve které si učitelé zkusili vytvořit geometrické tvary pomocí skládání a stříhání papíru, ukázala mnoho pomůcek, které se hodí pro kvalitní výuku. Přidala i teoretický vstup na téma hodnocení žáků se SVP, pohovořila o problematice slovních úloh jako o něčem, čemu žáci obtížně rozumějí. V diskusi se většina zúčastněných shodla na tom, že problémy dětí při práci se slovními úlohami spočívají v jejich nechuti číst text a v tom, že pravděpodobně neumějí text číst „dobře“. Lektorka se také věnovala nepochopení matematických početních operací žáky. Obtíže ilustrovala na příkladu odčítání čísel pod sebou přes základ deset. Vysvětlovala, jak žáci v této oblasti smýšlejí, popisovala strategie a chyby žáků a odpovídala na otázky, proč nedosáhnou správného výsledku.

Všichni zúčastnění byli aktivně zapojeni do setkání, odnášeli si spoustu dobrých námětů a požadovali další takové setkání.

Vy, kteří jste se setkání nemohli zúčastnit, nezoufejte! Další společenství praxe za vzdělávací obor Matematika a její aplikace se bude konat již na jaře. A než se takového společenství praxe dočkáte, můžete se inspirovat níže.

https://is.muni.cz/auth/elportal/katalog/PdF/MA2MP_PDM2

https://is.muni.cz/auth/elportal/katalog/PdF/MA2MP_PDM3

 

Autor článku: Mgr. Jitka Jarníková

Pohled byl zobrazen 338x od 21 prosinec 2018 do 18 červen 2019