Společenství praxe ve znamení objevování robotických hraček

od PPUČ

Ohlédnutí za společenstvím praxe ICT.

Přidat do kolekce

Jarní společenství praxe ICT, které se uskutečnilo 24. dubna 2019 v ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, nabídlo účastníkům možnost vyzkoušet si vybrané robotické hračky a zároveň aktivity, které vedly k rozvoji matematické, čtenářské a digitální gramotnosti. Průvodkyní workshopu byla Ing. Eva Fanfulová, garantka digitální gramotnosti. Prakticky navázala na webinář, který proběhl koncem března na Metodickém portálu, a až z Plzně dovezla do Hranic na Moravě robotické včelky Bee-Bot, programovací hru Scottie Go! a Ozoboty.

Bee-Bot

S robotickými včelkami Bee-Bot doputovaly na společenství praxe i vypracované metodické listy a tematické podložky, díky kterým byly aktivity zaměřené i na rozvoj gramotností. K dispozici byla série úkolů od těch lehčích (spojení všech modrých prvků na tematické podložce) přes aktivity zaměřené na matematiku a rozvoj matematické gramotnosti s podložkou „matematika“, aktivitu zaměřenou na dějovou posloupnost rozvíjející čtenářskou gramotnost (Bee-Bot objíždí jednotlivé obrázky s částí děje ve správném pořadí) až po navrhnutí algoritmu pro vyhnutí se dvou Bee-Botů v postaveném bludišti.

Druhou robotickou hračkou k vyzkoušení byl Scottie Go!. Účastníci vymysleli mimozemšťanovi Scottiemu postup, jak se efektivně dostat z bodu A do bodu B. Nejvíce je zaujalo, že Scottie Go! je kombinace hry na digitálním zařízení a manuální stavebnice. Žáci tak při vytváření kódu nejen rozvíjejí informatické myšlení, ale také zlepšují svou motoriku. Scottie Go! oceňuje efektivní cesty více hvězdičkami. Někteří účastníci tak záměrně volili těžší úrovně a snažili se najít nejefektivnější postup.

Poslední stanoviště, na kterém si účastníci vyzkoušeli jednoduché programování, bylo stanoviště s Ozoboty. Nejprve si Ozoboty zkalibrovali a poté experimentálně ověřovali, jak Ozobot reaguje na různé barvy na připravené trase. A jaké aktivity byly zvoleny s ohledem na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti? Díky Ozobotům lze experimentálně ověřovat obvod a obsah geometrických tvarů nebo jednoduše nakreslit tvar s daným obvodem nebo obsahem. Můžete také vytvořit různá přísloví. Jak byste vyjádřili např. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá? A co takové emoce? Smutek, vztek, radost? Jak by váš Ozobot takové emoce ztvárnil?

Na závěr si účastníci vyzkoušeli aktivitu, která rozvíjela digitální a čtenářskou gramotnost. K tomu využili prostředí Storyboard, které umožňuje vytvářet digitální příběhy v podobě komiksu.

A to už bylo společenství praxe ICT u konce. Většina účastníků absolvovala setkání od začátku do konce a setkání se neslo ve velmi příjemné atmosféře. Děkujeme všem, kteří se setkání zúčastnili.

Autor textu a fotografií: Mgr. Markéta Čonková

Pohled byl zobrazen 174x od 9 květen 2019 do 24 květen 2019