Gramotnosti v přírodě

od PPUČ

Další ohlednutí za společenstvím praxe předškolního vzdělávání

18. 5. 2019 se uskutečnilo další setkání společenství praxe předškolního vzdělávání. Tentokrát o hostitelskou roli projevil zájem kolektiv pilotní mateřské školy MONTEVLÁČEK v Lichnově. Za slunečného počasí a v příjemném prostředí svěžích Beskyd jsme měli příležitost objevovat možnosti rozvoje gramotností u dětí nejen předškolního věku. Sešli se zde totiž společně pedagogové z mateřských i základních škol. Docházelo zde tedy k inspirativnímu propojení pohledů různých stupňů vzdělávání na rozvoj gramotností dětí.

Po seznámení s novinkami v projektu jsme hned začali diskutovat nad materiály, které vznikly jako podpora pro učitele. Když se ozvalo slovní spojení ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, okamžitě začaly padat nápady na činnosti, které čtenářskou gramotnost u dětí rozvíjejí. Teprve potom jsme se dostali k vlastnímu definování pojmu. Podobně to probíhalo s MATEMATICKOU GRAMOTNOSTÍ. Vzájemně jsme se inspirovali zajímavými náměty na činnosti, pomůckami i vzdělávacími akcemi. Při sdílení zkušeností jsme se dotkli i tématu práce s chybou a hodnocení dětí. U DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI jsme se zdrželi nejdéle. Učitelky mateřských škol zmiňovaly, že je to oblast, ve které si jsou nejvíce nejisté, vnímají ji jako problém. Jakmile se ale začalo diskutovat, zjistili jsme, že jsme všichni podobně naladěni, že chápeme oblast rozvoje digitální gramotnosti podobným způsobem. Ujistili jsme se, jak důležité je využívat digitální technologie smysluplně a jakým přínosem nám jsou např. v oblasti badatelské a umělecké. Mluvili jsme o etickém chování, pravidlech, autorství a dostatek prostoru jsme věnovali diskuzi na téma „komunikace s rodiči“. V tuto chvíli také vznikla myšlenka, že by bylo vhodné v rámci projektu PPUČ natočit pro rodiče krátký spot se vzkazem o bezpečném chování a dodržování pravidel při zacházení s digitálními technologiemi a médii.

Následně jsme se věnovali diskuzi nad očekávanými výsledky učení pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Zjistili jsme, že učitelé pilotních škol s OVU již pracují, snaží se o systematickou a cílenou práci a využívání těchto výstupů chápou jako možnost ke změnám ve svém přístupu ke vzdělávací nabídce pro děti. Projevili vděčnost za tento materiál. Někteří uváděli, k jakým konkrétním změnám a posunům dochází v jejich práci. Znovu se ale projevilo, že se nejvíce potýkají s oblastí digitální gramotnosti.

K dalšímu sdílení dobré praxe, zajímavých nápadů a osvědčených tipů došlo při neformálním setkání u oběda ve valašské restauraci.

V odpolední části našeho setkání jsme se věnovali rozboru a reflexi konkrétní aktivity na téma „hmyz“. Kolektiv učitelek z hostitelské mateřské školy prezentoval tematický celek, při jehož realizaci docházelo k rozvoji všech zmiňovaných gramotností u dětí předškolního věku. Společně jsme odhalovali, co se dítě dílčími činnostmi učí, jak se mění jeho chování a postoj ke světu. Všímali jsme si propojování gramotností. Zastavili jsme se u přemýšlení nad prací s cíli. Mluvili jsme o tom, jak cíl definovat, kam chceme děti dovést, co konkrétního se v myšlení a jednání dítěte může změnit.

V závěru jsme se seznámili s materiály, kterými rozvíjejí gramotnosti u dětí v mateřské škole Montevláček. Měli jsme příležitost vidět zajímavé možnosti práce s vlastnoručně vyrobenými knihami a pomůckami. Svými náměty nás obohatili samozřejmě i ostatní. Shodli jsme se na tom, že je třeba se dívat na všechny materiály kritickým okem a vždy přemýšlet nad tím, jak prospějí dítěti, co se dítě naučí a jaká jsou možná rizika.

 

Děkujeme všem zúčastněným za plodnou diskuzi a pozitivní atmosféru, inspirativní myšlenky a nápady. Velké poděkování patří paní ředitelce a celému kolektivu mateřské školy Montevláček za přípravu vstřícného a příjemného prostředí. Již nyní se těšíme na další setkání.

 

Autor článku: Andrea Mouchová

Pohled byl zobrazen 259x od 4 červen 2019 do 11 srpen 2020