Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Společenství praxe Člověk a zdraví

od PPUČ

Setkání společenství praxe VO Člověk a zdraví pro 2. stupeň v Sokolnici

 

Po podzimní vlně společenství praxe jsme se rozhodli, že budeme akce opět uskutečňovat na pilotních školách projektu. Oslovili jsme tedy školy s dotazem, kde by chtěly vidět, jak vypadá rozvíjení čtenářské, matematické či digitální gramotnosti v hodinách tělesné výchovy. Vzhledem k okolnostem a sladění s ostatními společenstvími praxe padla naše volba na školu nedaleko Brna v Sokolnici.

V úvodu setkání představila Adéla Zehringerová novinky a současný stav projektu a probrala s účastníky jejich pohled na gramotnosti, což bylo velmi dobré, protože se posluchači dostali rychle na vlnu tématu.

Následovala ukázková hodina tělesné výchovy pod vedením bývalého hráče ragby Martina Kafky a Pavla Myšáka (Česká rugbyová unie). Hodina byla zaměřená na aktivity, které ukazovaly, jak uspořádat výuku tak, aby se žáci co nejvíce hýbali a neměli žádné velké prostoje a přitom se dařilo rozvíjet i projektem realizované gramotnosti. Do ukázek cvičení byla zakomponována matematická, čtenářská a okrajově i digitální gramotnost. Velký dík patří žákyním 8. ročníku, které byly zpočátku zaskočeny publikem, ale postupně se osmělily a ukázky absolvovaly ve vysokém nasazení. Asi nejvíc si zaběhaly při modifikovaném basketbalu. Nejdříve musely dát koš (gól) odrazem o stěnu do otočené branky posunuté zhruba 30 cm od zdi, kterých bylo po tělocvičně šest. Potom musely doběhnout a vyskočit na pódium, kde měly v předem určených skupinkách napsat na tabuli jedno písmenko co nejdelšího slova, na kterém se neměly během cvičení domlouvat. Žákyně se do cvičení opravdu velmi aktivně pustily a vytvořily spoustu zajímavých slov. Dokonce je to tak bavilo, že se díky tomuto cvičení vyučovací hodina protáhla na 55 minut.

Poté následovala diskuze s Martinem Kafkou a Petrem Polívkou nad oběma důležitými zaměřeními předvedené hodiny – téma provedení efektivní a zábavné hodiny tělesné výchovy a možnosti rozvoje matematické, digitální a čtenářské gramotnosti. V závěru se do diskuzí zapojili všichni účastníci a účastnice, což mělo za následek oboustranné povzbuzení do další práce. Nakonec byla nejvíce diskutována problematika náročnosti cvičení z hlediska bezpečnosti a možnosti úrazů. Dospělo se k závěru, že díky takto nastaveným pravidlům nedochází k dostatečnému rozvoji pohybové gramotnosti a fyzické zdatnosti. Třeba se nám v budoucnu podaří děti ve školách aspoň trochu rozhýbat.

Podzimní setkání se nejspíše opět uskuteční na nějaké pilotní škole a budou zde probírány možnosti rozvíjení gramotností nejen v tělesné výchově, ale také ve výchově ke zdraví.  Těším se na příští podzimní setkání, kde se nás, jak doufám, sejde zase o trochu víc.

Autor článku: Mgr. Petr Polívka

Pohled byl zobrazen 367x od 1 červenec 2019 do 27 leden 2021