Pracovní materiály pro rozvoj percepčních a kognitivních funkcí

 • Rozvoj vnímání a poznávání (1, 2), Portál  / do 200 Kč
 • Škola před školou I. a II. - Rezková, V., Tumpachová, L. (nácvik sluchového, zrakového vnímání, grafomotoriky, paměti a pozornosti, početní představivosti a vyjadřovacích schopností)
 • Od zápisu do lavice (www.logopedie-vendy.cz) / 140 Kč
 • Cvičíme paměť - Rezková, V., Tumpachová, L.
 • hry: Brainbox, Dooble, Differance, Levá a pravá
 • Program Vcelka.cz  (online program pro rozvoj čtenářských dovedností, sluchového vnímání aj.)
 • Rozvoj inteligence - Rezková, V., Tumpachová, L. (pro nadané děti)
 • Specifické poruchy učení - Černá, L., Tumpachová, L.
 • Programy Ropratem, Kupoz, Hypo 

Zraková oblast

 • Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 5 – 7 let - Bednářová (DYScentrum) / 139 Kč
 • Zrakové rozlišování - Bednářová (DYScentrum) / 106 Kč
 • Zrakové vnímání, Optická diferenciace I. – Bednářová (DYScentrum) / 110 Kč
 • Zrakové vnímání, Optická diferenciace II. – Bednářová (DYScentrum) / 117 Kč
 • Prostorová orientace – Bednářová (DYScentrum) / 129 Kč
 • Shody a rozdíly –Michalová (DYScentrum) / 160 Kč   Logico Piccolo – různé sady (DYScentrum) / 223 Kč
 • Rozlišování b-d-p – Zelinková

 

Sluchová oblast

 • Sluchové vnímání - Bednářová (DYScentrum) / 128 Kč
 • Sluchové vnímání - Michalová (DYScentrum) / 135 Kč

 

Sluchové vnímání – rozlišování měkkých a tvrdých slabik – Bělková, Jirušková

 • DYScentrum ) / 56 Kč

 

Sluchové vnímání – sluchová analýza a syntéza řeči – Jirušková a kol.

 • (DYScentrum ) / 68 Kč
 • Šimonovy pracovní listy 15 – rozvoj sluchového vnímání, rozlišování hlásek, slabik a slov - Portál (DYScentrum) / 135 Kč
 • Hrajeme si s písmeny - Rozlišování hlásek – Zelinková (DYScentrum) / 32 Kč
 • Pavučinka - soubor cvičení sluchového vnímání - Zelinková, O.
 • Rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni - Zelinková, O.                                           
 • Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek - Zelinková, O. 
 • vičení sluchové analýzy a syntézy - Zelinková, O.
 • Pexeso pro uši / 300,-

 

Poznávací (kognitivní) oblast

 • Bednářová, J. Předčíselné představy (PPP Brno)
 • Bednářová, J. Počítání soba Boba 1., 2., 3. díl (Computer Press)
 • Bednářová, J., Šmarda, R. Orientace v čase (DYScentrum Praha)
 • Bednářová, J. Orientace v prostoru a čase pro děti od 5 do 7 let (Computer Press)

 

Motorická oblast

 • Bednářová, J. Mezi námi pastelkami (Computer Press)
 • Bednářová, J. Co si tužky povídaly (Computer Press)
 • Bednářová, J. Na návštěvě u malíře (Computer Press)
 • Bednářová, J., Šmarda, R. Jedním tahem (DYScentrum Praha)
 • Michalová, Z. Čáry máry I., II (Nakl. Tobiáš)
 • Pilařová, M. Šimonovy pracovní listy 14 (Nakl. Portál)
 • Smolíková, K., Smolík, J. Šimonovy pracovní listy 11 (Nakl. Portál)
 • Svoboda, P. Cvičení pro rozvoj jemné motoriky a psaní (Nakl. Portál)

 

Sociální oblast

 • Šimanovský, Z., Šimanovská, B. Hry pro rozvoj zdravé osobnosti (Nakl. Portál)

 

Rozvoj řeči

 • Voldřichová - www.soukroma-logopedie.cz:
 • obrázkové materiály pro rozvoj řeči / 380 Kč
  • rozvoj řeči / 470-500 Kč
  • materiály pro dyssgramatiky / 400 Kč
  • didaktické hry pro rozvoj řeči, paměti, pozornosti, perc. motorických dovedností / 500-1000 Kč
 • Povídačky Aligames (Albi)  /  230 Kč
 • Povídám, povídám pohádku (www.logopedie-vendy.cz) / 245 Kč
Pohled byl zobrazen 1526x od 16 červenec 2019 do 26 listopad 2020