Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Vymezení kategorie tělesného postižení

.Kategorie tělesného postižení představuje velmi heterogenní skupinu žáků. Tělesné postižení je znevýhodnění, definované tělesnou odchylkou jedince omezující jeho pohybové schopnosti, což přímo ovlivňuje jeho kognitivní, emocionální, sociální výkony. Jsou narušeny role, které žák ve společnosti zastává: soběstačnost, schopnost cestovat, partnerská a rodinná role, pracovní a zájmová činnost. Současně je v kategorii tělesného postižení definován aktuálně nemocný jedinec s velmi závažným onemocněním, s dlouhodobým dopadem na průběh jeho vzdělání. Mezi aktuálně nemocné počítáme žáky se závažným průběhem onkologických, kardiologických, neurologických, metabolických a dalších onemocnění (Metodický list k zařazování žáků do kategorií zdravotních znevýhodnění za účelem jejich zařazení do vzdělávání).

Z hlediska medicínského se tělesným postižením rozumí takové vady pohybového a nosného ústrojí, tj. kostí, kloubů, šlach i svalů a cévního zásobení, jakož i poškození nebo poruchy nervového ústrojí, jestliže se projevují porušenou hybností. Patří sem deformity, abnormity (anomálie). Tělesné postižení může být vrozené nebo získané. Jako příčiny se uvádějí vnitřní faktory a vnější vlivy.

Je potřeba si uvědomovat, že tělesné postižení či onemocnění zasahuje žáka komplexně, ve všech jeho osobnostních složkách, a pro vzdělávání je třeba volit individuálně nastavené, speciální postupy.

Mezi nejčastější narušené funkce u žáků s tělesným postižením patří:

  • hmatové vnímání
  • hodnocení polohy vlastního těla a orientace v tělovém schématu
  • orientace v prostoru, vyhodnocení vzdáleností, polohy, pořadí předmětů, plánování pohybu
  • poruchy zrakového vnímání v důsledku motorické poruchy, zrakové pozorování, poruchy sledování pohybujících se předmětů, poruchy zrakové analýzy složitějších podnětů, poruchy anticipace tvarů, selektivní zraková pozornost.

Navigace

«  O průvodci a úpravách (úvod) «

  Úpravy ŠVP  

  Obsah RVP ZV 

 

Pohled byl zobrazen 409x od 11 září 2019 do 4 březen 2021