Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Nejčastější projevy uvedených diagnóz a jejich promítání do školní výuky

Jedná se o:

  • obtíže v oblasti hrubé a jemné motoriky, v grafomotorice
  • problematická sebeobsluha
  • pomalé pracovní tempo, kolísání koncentrace pozornosti, výkyvy výkonů
  • zvýšená unavitelnost – děti samy neverbalizují své potřeby, signálem únavy mohou být určité projevy v chování, zhoršení kvality písma, nesoustředěnost, nápadné kolísání podávaných výkonů, změna emočního ladění dítěte apod.
  • obtíže typu SPU (dyslexie, dyskalkulie, dysortografie, dysgrafie aj.)
  • problematická vizuomotorická koordinace, obtíže v oblastech vizuoprostorových vztahů (problematická orientace v mapách, grafech, matematických představách)
  • nekvalitní sluchová diferenciace, sluchová analýza a syntéza
  • problematická zraková práce (v některých případech i v důsledku centrální zrakové vady)
  • dílčí deficit kognitivních schopností
  • formální a obsahové nedostatky v řeči, obtíže s vybavováním pojmů.

Navigace

«  O průvodci a úpravách (úvod) «

  Úpravy ŠVP  

  Obsah RVP ZV 

 

Pohled byl zobrazen 395x od 11 září 2019 do 4 březen 2021