Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Podpůrná opatření ve vzdělávání

Důležitou součástí pobytu žáka s tělesným postižením ve školním prostředí je bezbariérová úprava prostředí např. školy, třídy, knihovny, cvičné kuchyně. Žák na vozíku potřebuje kolem sebe daleko více prostoru než je běžné uspořádání (manipulační prostor mezi lavicemi). Zvlášť obtížné pro vozíčkáře jsou přejezdy dveřních prahů (prahy by neměly vyčnívat nad úroveň podlahy). Podlahy by měly mít protiskluzovou úpravu, pokud možno s vodícími liniemi. Na delších chodbách by měla být umístěna odpočívadla. Skleněné vnitřní dveře by měly být označeny barevnými pruhy ve výšce očí sedící osoby (1-1,40m), dolní část by měla chráněna proti nárazu vozíku.  Toalety pro žáky s tělesným postižením by měly být umístěny ve stejných prostorách jako toalety běžné, s vyčleněním kabinky uzpůsobené tělesnému postižení. Ve třídě je potřebné, aby žák s tělesným postižením nepracoval na místě, kam dopadá přímé sluneční záření (u MO přináší poruchu světlocitu) či nepracoval v přetopené nebo příliš chladné třídě (násobí se tím problémy s jeho svalovým napětím).

Jednou z podmínek kvalitní edukace je i zabezpečení kompenzačních pomůcek např. speciální školní nábytek (výškově nastavitelný stůl s náklopnou deskou a výřezem), protiskluzná folie, trojhranný program, nástavce na rozšíření úchopu, speciální pera, speciální kružítko „s brzdou“, pravítka s úchytkem, samootvírací nůžky, matematické hranoly pro dyskalkuliky, rehabilitační piškot nebo polohovatelný vak, PC/notebook/tablet, speciální klávesnice s příslušenstvím a vhodné výukové pogramy. Pro integrovaného tělesně postiženého žáka může být kompenzačním prostředkem k dosažení vzdělávacích cílů používání počítače, tabletu, notebooku.

Pro optimální a zdárný průběh inkluze je pro žáky s tělesným postižením často důležitý asistent pedagoga. V jeho pracovní náplni je metodická podpora žáka během vyučování, ale i dílčí fyzická přípomoc (při sebeobsluze, osobní hygieně, přesunů po budově i mimo ni, při manipulaci s pomůckami a učebními materiály, přibližování pomůcek do optimálního zorného pole dítěte). Otevřená komunikace a spolupráce mezi pedagogem a asistentem pedagoga je pozitivním prvkem, který předchází nedorozuměním souvisejícím s kompetencemi v rámci výuky ve třídě i mimo ni. Asistent pedagoga by měl vést žáka k co největší samostatnosti v rámci jeho možností a nebránit mu v přirozeném rozvoji vrstevnických vztahů.

Navigace

«  O průvodci a úpravách (úvod) «

  Úpravy ŠVP  

  Obsah RVP ZV 

 

Pohled byl zobrazen 438x od 11 září 2019 do 4 březen 2021