Stručný popis projektu Rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu

od Dům Ignáce Stuchlého

Projekt Programy pro školy – ROZVOJ KOMPETENCÍ PRO DEMOKRATICKOU KULTURU

 

Operační Program: OP Výzkum Vývoj a Vzdělávání

Realizátor: Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého

Zahájení projektu: 1. 9. 2018

Ukončení projektu: 31. 12. 2021

 
Stručný obsah projektu:

V rámci projektu rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu bude vytvořeno a ověřeno 9 vzdělávacích programů pro žáky ZŠ a SŠ, které povedou k rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu. Část každého programu bude realizována v rámci zážitkového kurzu, další část přímo ve škole. Zážitkové kurzy i část programu ve výuce budou korespondovat s ŠVP spolupracujících pilotních škol.       

Vzdělávacích programy:

  1. Dotki se sám sebe
  2. Jsem jaký jsem
  3. Život online
  4. Láska je láska
  5. Kdo najde přítele, najde poklad
  6. Média na druhý pohled
  7. Chuť na život
  8. O co ti v životě jde?
  9. Multikultura – nejsme tady sami

 

Cíle vzdělávacích programů:

-          Podpora demokratických hodnot, prevence extremismu, respekt ke kulturním odlišnostem, prevence xenofobie a dalších negativních jevů ve společnosti

-          Podpora rozvoje kritického myšlení s cílem chránit děti a mládež před manipulací vedoucí k rizikovému chování, podpora aktivit vedoucí k aktivnímu osobnímu rozvoji a k ochraně zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické).

-          Vytváření vzdělávací nabídky zaměřené na porozumění médiím a její aktivní užívání, podpora rozvoje vzdělávacích aktivit zaměřených na prevenci rizik a řešení možných krizových situací spojených s užíváním médií, podpora rozvoje schopnosti odhalovat mediální manipulaci a bránit se jí, rozvíjení kompetence dětí a mládeže pro kreativní vytváření vlastních mediálních obsahů.

Výstupy projektu:

Devět nově vytvořených programů a jejich ověření v praxi zážitkových kurzů a ve vyučovacích hodinách.

Dotazníková šetření mezi 54 skupinami žáků – účastníků programu

2 odborné posudky každého programu 

Nově vytvořené a ověřené materiály budou k dispozici na našich webových stránkách a na: www.rvp.cz.

mediální gramatika, rozvoj osobnosti, sebepoznání, vztahy
Pohled byl zobrazen 1128x od 12 listopad 2019 do 30 květen 2024