Konference 2020 UČITEL NENÍ LÍNÝ

od Nakladatelství Dr. Josef Raabe

Dovednost dobře komunikovat a spolupracovat s dětmi, kolegy, rodiči, dalšími partnery patří mezi ceněné kompetence pedagoga. Chcete vědět vše o efektivní kooperaci? Registrujte se na tradiční konferenci Nakladatelství Raabe!

Poradíme vám, jak vhodně rozdělit kompetence mezi učitele a asistenta pedagoga. Dozvíte se, jak usnadnit přechod z mateřské na základní školu předškolákovi, jeho rodičům i škole samotné. Zjistíte, že je možné být nejlepším učitelem ve škole s poloviční námahou. Získáte praktické rady, jak vést projektové učení a jak si poradit s emocemi (nejen) u dětí s ADHD.

Přidat do kolekce
Termín a místo: 6. květen 2020, Interhotel Olympik, a.s., Sokolovská 138, Praha 8 (mapa)
Cílová osoba: rodič, pedagog MŠ, ZŠ, speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce a další
Cena: 1 290 Kč při objednání do 30. 3. 2020, 1 490 Kč po 1. 4. 2020
WEB   LEKTOŘI   REGISTRACE

Anotace

...abyste na svou školku a školu byli pyšní

Dovednost dobře komunikovat a spolupracovat s dětmi, kolegy, rodiči, dalšími partnery patří mezi ceněné kompetence pedagoga. Chcete vědět vše o efektivní kooperaci? Registrujte se na tradiční konferenci Nakladatelství Raabe!

Poradíme vám, jak vhodně rozdělit kompetence mezi učitele a asistenta pedagoga. Dozvíte se, jak usnadnit přechod z mateřské na základní školu předškolákovi, jeho rodičům i škole samotné. Zjistíte, že je možné být nejlepším učitelem ve škole s poloviční námahou. Získáte praktické rady, jak vést projektové učení a jak si poradit s emocemi (nejen) u dětí s ADHD.

Vyberte si z naší nabídky praktických seminářů a nechte se inspirovat přednáškami odborníků. Neváhejte s registrací, počet účastníků je omezen.

Stručně z obsahu:

  • Líný učitel,
  • týmová spolupráce učitel a asistent,
  • projektové vyučování v MŠ,
  • přechod dítěte z MŠ do ZŠ.

Konference bude otevřeným prostorem pro sdílení informací, přístupů, metod a zejména zkušeností širokého spektra odborníků na vzdělávání dětí předškolního a školního věku. 

DOPOLEDNÍ program

9:00 Registrace, občerstvení

10:00 Uvítání, přednášky 

Mgr. Robert Čapek, Ph.D.: Líný učitel do třetice 

Strategie edukace "Líný učitel" je mnohými učiteli pokládána za dobrý základ jejich práce ve třídě. Ale stát na místě není kvalitnímu vzdělávání vlastní. Je možné se posunout ještě hlouběji a být ještě Línější? Podívejme se tomu na zoubek.

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.: Týmová spolupráce asistentů pedagoga s učiteli v MŠ a ZŠ 

Přednáška představuje základní pravidla pro funkční nastavení spolupráce mezi asistenty pedagoga a učiteli v prostředí mateřských a základních škol. Východiska jsou: a) základní porozumění funkci asistenta pedagoga – asistent primárně jako podpora učitele, nikoli žáka se speciálními vzdělávacími potřebami; b) rozdělení kompetencí mezi asistentem a učitelem – podle dosažené kvalifikace, nikoli podle odporovaných žáků. Přednáška staví na interpretaci obecně závazných norem (zákon, vyhláška), ale i na poznatcích z výzkumů a zkušenostech z pedagogické praxe.

Mgr. Hana Splavcová: Přechod dítěte z MŠ do ZŠ

Ne vždy se daří plynule převést dítě z mateřské do základní školy, a to navzdory tomu, že spolupráce mateřské a základní školy je zakotvená v rámcových vzdělávacích programech obou stupňů škol. Úkolem předškolního vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Vstup do školy představuje významný mezník v životě dítěte. Každé dítě, které do školy přichází, má právo projevovat se podle svých možností.

Je čas na změnu paradigmatu o přípravě dítěte na školu? Jaké jsou přednosti a rezervy v předškolním i počátečním základním vzdělávání? Jak můžeme dětem přechod usnadnit? Jak můžeme vyrovnat jejich vzdělávací šance?

Právě těmto otázkám a příkladům dobré praxe spolupráce mezi školami se budeme věnovat.

Přestávka na oběd

Termín a místo: 6. květen 2020, Interhotel Olympik, a.s., Sokolovská 138, Praha 8 (mapa)
Cílová osoba: rodič, pedagog MŠ, ZŠ, speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce a další
Cena: 1 290 Kč při objednání do 30. 3. 2020, 1 490 Kč po 1. 4. 2020
WEB   LEKTOŘI   REGISTRACE

ODPOLEDNÍ program

13:00 Semináře - 1. část 

Mgr. Robert Čapek, Ph.D.: Líný učitel 

Základem strategie "Líného učitele" je několik aspektů: otevřená didaktika, podporující hodnocení, symetrická komunikace, férová pravidla a spoluúčast žáků. Co si pod tím prakticky představit?

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.: Spolupráce asistentů pedagoga s učiteli: nejčastější chyby, doporučení, dotazy 

Seminář je zaměřený na seznámení účastníků s nejčastějšími chybami v práci pedagogických asistentů. Společně budeme hledat postupy, jak těmto častým chybám předcházet a jak je řešit. V závěru semináře bude vymezen prostor pro dotazy účastníků a pro řešení problémů z jejich praxe.

Mgr. Hana Splavcová: Přechod dítěte z MŠ do ZŠ

Je čas na změnu paradigmatu o přípravě dítěte na školu? Jaké jsou přednosti a rezervy v předškolním i počátečním základním vzdělávání? Jak můžeme dětem přechod usnadnit? Jak můžeme vyrovnat jejich vzdělávací šance?

14:00 Semináře - 2. část 

Mgr. Robert Čapek, Ph.D.: Líný učitel 

Základem strategie "Líného učitele" je několik aspektů: otevřená didaktika, podporující hodnocení, symetrická komunikace, férová pravidla a spoluúčast žáků. Co si pod tím prakticky představit?

Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová, Mgr. Hana H. Vatalová, Mgr. Lenka Špirochová: Projektové vyučování v MŠ 

Tvorba projektů v mateřské škole k rozvíjení mnohačetných inteligencí podle Dr. Howarda E. Gardnera a jejich propojení s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Představení publikací Knihrátky podporující předčtenářskou gramotnost s praktickými ukázkami a jejich využití pro práci s dětmi předškolního věku.

Mgr. et Bc. Jan Uhlíř: Práce s emocemi u dětí s ADHD

V průběhu workshopu se seznámíme s pohledem na ADHD v souvislosti s poruchami sebepřijetí a přijetí okolím. Dozvíte se, jak směrovat rodiče k podpoře dětí s ADHD, jak pracovat s těmito dětmi, jak eliminovat poruchy sebehodnocení a jak využít jednoduché vizualizace problému při hledání cest k řešení problematických a konfliktních situací. Lektor Vám představí využití kreativních terapeutických technik k uvolnění napětí a poradí, jak uchopit potenciál ADHD jako specifickou variantu nadání.

15:00 Závěr

Pohled byl zobrazen 202x od 15 listopad 2019 do 4 prosinec 2019