Společenství praxe Člověk a společnost

od PPUČ

Ohlédnutí za společenstvím praxe Člověk a společnost, které proběhlo na ZŠ Sokolnice u Brna 11.12. 2019

Před vánočními svátky jsme sešli na posledním setkání společenství praxe roku 2019. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost byla tentokrát nosným tematickým prvkem  metoda pojetí historie jako příběhu. Tato metoda  umožňuje konfrontaci tzv. „velkých dějin“ prezentovaných v učebnicích a encyklopediích a tzv. „malých dějin“, tedy dějin osobních a rodinných, které se dotýkají konkrétních rodinných příběhů a regionálních lokalit, k nimž člověka váže nějaké zvláštní osobité pouto. Historická fakta tak dostávají v této konfrontaci konkrétní rozměr, který je často nutný pro jejich hlubší pochopení. Každé historické téma při této metodě tak směřuje k osobnímu rozvoji všech účastníků, jimiž jsou pamětníci, rodinní příslušníci a na konci řetězce především žáci. Zmíněná metoda pojetí historie jako příběhu jde ruku v ruce s dalšími používanými postupy ve výuce dějepisu, kterými jsou metody práce s přímými nebo dokumentárními historickými zdroji, které mohou představovat audiovizuální mediální materiály (obrazy, fotografie, filmy a písemné archivní materiály).  
 
Prezentace ze setkání jsou k nahlédnutí v přílohách tohoto textu. 
 

Soubory ke stažení

Pohled byl zobrazen 381x od 7 leden 2020 do 5 červen 2020