Společenství praxe Člověk a příroda

od PPUČ

Ohlédnutí za společenstvím praxe Člověk a příroda, které proběhlo 11. prosince na ZŠ Sokolnice.

Setkání společenství praxe ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda proběhlo 11. prosince 2019 na ZŠ Sokolnice, která je jednou z pilotních škol projektu PPUČ. Cílem setkání bylo formou tří praktických seminářů nabídnou učitelům inspiraci do výuky propojující přírodovědné předměty s rozvojem důležitých gramotností žáků – čtenářské, matematické a digitální.

Po úvodním přivítání a představení projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) jsme se společně s přítomnými žáky hostitelské školy zapojily do programu s názvem Jsme to, co jíme! Výživa pohledem žáků ZŠ Sokolnice. V průběhu workshopu jsme si vyzkoušeli počítat, kolik živin obsahují balení dobře známých potravin, zabývali jsme se zjišťováním vlastního bazálního metabolismu a doporučeným denním příjmem potravy, sestavovali si zdravý jídelníček apod. Přitom jsme uplatňovali především kritickou práci s informacemi v  reklamních textech a popiscích na obalech potravin, uplatňovali výpočty založené na reálných a žákům známých situacích.

V dalším programu jsme se přesunuli do ICT učebny, kde jsme se seznámili s možnostmi, které nabízí hra Minecraft a virtuální realita pro výuku chemie a přírodopisu. Konkrétně jsme se přemístili do ,,kostičkované“ chemické laboratoře, ve které jsme míchali chemické sloučeniny s cílem jejich využití pro vznik dalších ve hře potřebných látek. V dalším programu jsme měli možnost poznávat složení oka přímo z jeho vnitřku a vyzkoušet si možnosti virtuální reality s brýlemi na hlavě.

V poslední části odpoledního setkání jsme se zabývali zkamenělinou záhadného pravěkého tvora v aktivitě Záhadný paleontologický objev. V malých výzkumných týmech jsme zkoumali kosti záhadného tvora, přitom si postupně utvářeli hypotézy, které jsme si následně upravovali podle nových zjištění a poznání. To vše s důrazem na vědeckou práci, která se vychází z postupného objevování pravdy a utváření poznání na základě ověřování hypotéz. Z hlediska rozvoje gramotností jsme uplatňovali především badatelkou činnost a práci s chybou, to vše s důrazem na kritickou práci s postupně získávanými informacemi.

Pohled byl zobrazen 449x od 14 leden 2020 do 5 červen 2020