Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů nabízí učitelům pomoc pro distanční online výuku dějepisu

od Metodický portál RVP.CZ

Už více než 10 let vyvíjíme metody výuky moderních dějin založené na digitálních technologiích.

Už více než 10 let vyvíjíme metody výuky moderních dějin založené na digitálních technologiích. Na webu Dějepis v 21. století najde uživatel stovky materiálů opatřených otázkami a metodickými komentáři, které mohou učitelé využít pro zadávání domácích úkolů pro žáky. V sekci Náměty do vyučování najdou učitelky a učitelé již zpracované lekce, které stačí jen přizpůsobit aktuálním potřebám. 

V sekci Soudobé dějiny online jsou k dispozici tématické aplikace, ze kterých si mohou sestavit vlastní úkoly. Například webová prezentace Obrazy války nabízí řadu témat od okupace Českých zemí 15. 3. 1939 přes didaktické uchopení atentátu na Reinharda Heydricha, pražského povstání až k  významu byrokracie pro válku

Databázi normalizace naleznou učitelé stovky ukázek z dobových i současných filmů strukturovaných podle témat (např. pracovní morálka nebo “angažovanost”) a opatřených otázkami. Učitelé mohou poslat svým žákům odkazy na videa a odpovědi v pracovních listech mohou dostávat do e-mailové pošty.

Nově jsme zveřejnili výukové jednotky Atentát na Heydricha a Pražské jaro a srpen 1968, které naši lektoři vytvořili pro potřeby nynější situace. Jde o lekce sestavené z řady našich pomůcek, které byly již vyzkoušeny ve školách. Upravili jsme je tak, aby je bylo možné využít bez větší přípravy učitelů či žáků k výuce na dálku.

 

Vedle toho nabízíme aplikaci HistoryLab určenou přímo pro žáky. Jde o vhodný nástroj pro distanční vzdělávání. Zaměřuje se na české i světové dějiny 20. století. Aplikace nabízí interaktivní nástroje, s jejichž pomocí mohou žáci základních a středních škol analyzovat dobové dokumenty, historické fotografie či zvukové záznamy. Díky tomu si hravou formou osvojují dovednosti, které podporují kritické myšlení a rozvíjejí historickou gramotnost.

Aplikace je již několik let důkladně ověřována v praxi na školách. Uživatelské výsledky potvrzují, že tvořivá práce s prameny žáky baví, podněcuje otázky a otevírá diskuze o historii. Administrativní systém umožňuje jednoduše sdílet výsledky žákovské práce a učiteli dává možnost poskytovat žákům zpětnou vazbu. Aplikace je k dispozici všem učitelům po registraci.

Zajišťujeme online technickou podporu a ke zhlédnutí jsme pro zájemce připravili návodný webinář vedený hlavním vývojářem Kamilem Činátlem.

Aplikaci vyvíjí Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů ve spolupráci s dalšími partnery v rámci projektu „Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti“ č. TL01000046, řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR.

Pohled byl zobrazen 56x od 26 březen 2020 do 7 duben 2020