Virtuální hospitace MŠ Varenska 2a, Ostrava

Doplňující informace

Základní principy práce s nadanými dětmi:

 1. Neautoritativní (respektující) komunikace.
 2. Pozorné naslouchání.
 3. Respekt pro specifičnost činnosti dítěte.
 4. Prostor pro prezentaci dítěte.
 5. Společné hodnocení činností.

Zdroj: HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a předškolní věk. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. ISBN 978-80-7414-595-7.

 

Nabídka činností v koutcích podle teorie mnohočetné inteligence H. Gardnera

 1. Matematicko-logická inteligence (manipulace s předměty, bádání, pokusy, řešení logických úloh, skládanek, hlavolamů, technické zájmy).
 2. Hudební inteligence (zpívání, pískání, broukání, vyťukávání rytmu).
 3. Intrapersonální inteligence (meditování, snění, klid na samostatné uvažování).
 4. Interpersonální inteligence (vedení, organizování, shromažďování, návštěva společenských akcí, kolektivní hry, týmová práce, přátelské rozhovory).
 5. Tělesně kinestetická inteligence (tanec, pohybové aktivity a sport, hraní rolí, dramatické umění, aktivní fyzické zapojení do činností, dotykové zkušenosti, „kutilství“).
 6. Verbální inteligence (čtení, psaní, vyprávění příběhů, slovní hry, rozhovory).
 7. Prostorová inteligence (modelářství, návrhářství, vizuální znázorňování, skládačky ilustrované knihy, návštěvy muzeí výtvarného umění).
 8. Přírodní inteligence (pobyt v přírodě, životní styl, který je v souladu s prapodstatou člověka, zájem o literaturu a praktiky opírající se o holistický přístup k životu a zdraví).

 

Hodnocení pomocí čtyřstupňové škály vyjádřené graficky

Sebehodnocení pomocí obrázků, které učitelka doplňuje verbálně. S touto formou učitelky i děti pracují krátce, učí se jí. Pro praxi v mateřské škole doporučujeme využít odbornou literaturu, kde jsou vhodně a srozumitelně uvedeny formulace jednotlivých škál (Kratochvílová str. 37).

Zdroj: KRATOCHVÍLOVÁ, J.: Systém hodnocení a sebehodnocení žáků. Brno 2011. ISBN 978-80-7392-169-9

 

Systematická práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi v MŠ

http://msvarenska.cz/projekt-talentik/

Pohled byl zobrazen 2618x od 31 March 2020 do 21 June 2024