Setkání společenství praxe Člověk a společnost a Člověk a příroda

od PPUČ

Ohlednutí za setkáním společenství praxe Člověk a společnost a Člověk a příroda (29.4.2020), online

Dne 29. 4. 2020 se konalo online setkání společenství praxe projektu PPUČ, zaměřené na vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a příroda. Zúčastnili se ho učitelé prvního i druhého stupně základních škol napříč republikou. V rámci tohoto setkání byly představeny inspirativní náměty do výuky, včetně metodických doporučení a tipů na zdroje.

První část byla věnována vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Lektorka, Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D., představila účastníkům vzdělávací aktivity Pět proti pěti, Cizí zeď a Toto je můj soused. V rámci aktivit představila metodické tipy, jak s žáky v rámci společenských věd pracovat s aktuální situací, dotkli jsme se například těchto témat: mediální výchova, společenské změny, změna osobního režimu, školství, ekonomická situace aj. Zúčastnění učitelé pozitivně hodnotili zejména poutavost vystoupení, možnost zasoutěžit si a také získat informace o rozvoji čtenářské, digitální a mediální gramotnosti ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství. Důležitou složkou představených aktivit byla také skupinová spolupráce mezi žáky. Přikládáme prezentaci, jejíž součástí jsou i odkazy na jednotlivé aktivity.

Druhá část online setkání byla věnována vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Lektor RNDr. Luděk Míka, Ph.D. seznámil účastníky s možností využití smartphonů a tabletů ve výuce chemie. Názorně představil různé chemické aplikace, například interaktivní periodickou tabulku, aplikace na modelování molekul a virtuální chemickou laboratoř. Také předvedl možnosti využití školních měřících systémů v kombinaci s tablety. Vystoupení doktora Míky ocenili nejen vyučující chemie, ale rovněž učitelé ostatních předmětů druhého stupně a také vyučující prvního stupně základní školy. Tipy na zmíněné aplikace přikládáme níže v samostatném dokumentu.

Posledním lektorem byl Jakub Holec, Ph.D., který se zaměřil na možnosti využívání volně dostupných aplikací k zaznamenávání a poznávání rostlin, živočichů a hub.Ve spolupráci s účastníky společenství praxe názorně předváděl využití aplikací v konkrétních tuzemských i zahraničních lokalitách, článek o aplikacích naleznete zde. Zhlédnout můžete také krátké video, tzv. pětiminutovku , která vznikla k danému tématu v rámci projektu PPUČ. Zúčastnění učitelé vnímali velmi pozitivně skutečnost, že žáci, coby badatelé, mohou sdílet výsledky svého pozorování s přírodovědci z celého světa a pomáhat tak tvořit cenná data o přírodě pro různé výzkumné projekty, muzea, botanické zahrady a další organizace.

Příští společenství praxe se bude konat již „naživo“ na podzim 2020 v Základní škole a Mateřské škole Povrly. Tímto vás srdečně zveme. Zároveň vás zveme ke zhlédnutí videa z celého setkání. 

PhDr. Martina Černá

Garantka vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a společnost

Záznam ze setkání

Soubory ke stažení

Přírodověda_Jakub Holec_aplikace.pptx

2,2MB | Čtvrtek, 14 květen 2020 | Detaily

Chemie_aplikace_Luděk Míka.docx

288,5KB | Čtvrtek, 14 květen 2020 | Detaily

prezentace PPUČ_SP_jaro 2020_final.pptx

6,7MB | Pátek, 15 květen 2020 | Detaily
Pohled byl zobrazen 171x od 14 květen 2020 do 6 srpen 2020