Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Možnosti diferenciace úlohy na téma „koronavirus“ pro žáky s rozdílnými předpoklady

Při zadávání úloh v rámci distančního vzdělávání někteří pedagogové připravují pro své žáky s rozdílnými možnostmi a předpoklady  gradovaná zadání úloh a další materiály, které tvoří doplněk či alternativu k normálně dostupným studijním materiálům, učebnicím a sešitům. Od cílů na nižších úrovních (např. v oblasti kognitivní na úrovni zapamatování, porozumění) mohou směřovat vybrané žáky k aplikaci a k řešení problémových úloh.  Z jednoho společného zadání tak vzniká několik úloh s rozdílnými kognitivními cíli, které žáci řeší. V některých případech dává učitel žákům dokonce na výběr, které zadání (na základě svého sebehodnocení) si zvolí. V případě této individuální selekce obtížnosti je žák veden k tomu, aby sám posoudil vlastní schopnosti.

Jako příklad využití gradované úlohy v rámci distančního vzdělávání předkládáme rozpracovanou úlohu, jejíž plnění žáka posunuje k dosažení očekávaného výstupu učení ve vzdělávacím oboru Člověk a zdraví VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví a následných standardů. Zadání úlohy, která se vztahuje k aktuálnímu tématu koronaviru, je předkládáno s ohledem na jeho aktuálnost a využitelnost v praktickém životě žáků.

 

Zadání úlohy:

Podívej se na následující video a vyber si ke splnění úlohu I až VI (nebo učitel přímo zadá jednu či více variant úloh) https://www.youtube.com/watch?v=dOhhRIs8-PkJako zdroj důvěryhodných informací je použito oficiální video Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

I. Odpověz na následující tvrzení: ano/ne/nevím:

  • Koronavirus se přenáší pouze dotykem
  • Roušku je nutné nosit vždy při pobytu venku
  • Mezi hlavní příznaky koronaviru patří vyrážka
  • Ruce si myjeme vždy, když přijdeme zvenku domů.

 

Vyzkoušej:

Na vlhké ruce si nasyp mouku a myj si ruce tak dlouho, dokud nebudou zcela čisté. Co mouka symbolizuje? Jak dlouho ti mytí trvalo? Myješ si obvykle ruce stejně pečlivě?

 II: Vytvoř výkladový slovník se sedmi novými slovy ze zadaného videa, která jsi před koronavirovou krizí neznal (např.  koronavirus, rouška, desinfekce) - popiš vlastními slovy, co výrazy znamenají. Pro lepší pochopení můžeš text doplnit ilustracemi.

III:  Představ si, že jdeš na nákup do supermarketu. Rozmysli si, jak se budeš chovat, abys neohrozil zdraví svoje ani jiných.  Co uděláš nejprve, co potom… Vytvoř komiks/psané instrukce ke vstupu do obchodu nebo nahraj na mobilní telefon informační hlášení pro zákazníky (bude se vysílat v supermarketu). Vše o tom, jak se mají lidé v obchodě bezpečně chovat.

 

IV: Zamysli se nad tím, jak se lidé nevhodně chovají během koronavirové krize? Popiš rizikové chování prostřednictvím myšlenkové mapy.  Můžeš použít aplikaci Simple Mind nebo kreslit na ležatý papír (doprostřed zapiš  „nevhodné chování za koronavirové krize“ a čarami slovo spoj s odpověďmi na otázky Co? Kde? Kdy? Kdo? Proč? Výsledek?)

 

V. Proč je důležité, aby se v době koronavirové krize všichni občané státu chovali zodpovědně? Vyjmenuj zákazy, které stát v době krize zavedl a zdůvodni jejich klady ale i  zápory a uveď je do tabulky. Prodiskutuj svůj názor s vybraným spolužákem. Poznač si do tabulky svůj odhad, zda se budete v hodnocení shodovat.

 

VI. Zvol si dva spolužáky a vytvořte krizový štáb k řešení současné koronavirové krize. Rozdělte si role: představitel vlády, ministerstva zdravotnictví a zástupce občanů. Hledejte různé možnosti řešení a na jednom z nich se shodněte. Vydejte prohlášení s konkrétními opatřeními pro vaše řešení krize.

 

*Pro komunikaci se spolužáky využij dostupné aplikace například Zoom, Skype nebo Microsoft office.

** Rozhodni se, zda budeš zpracovávat výstup na PC či na papíře. Výsledný produkt zašli učiteli elektronicky případně pomocí mobilního telefonu. Vše založ do svého portfolia.

 

Zpracovaly Mgr. A. Kourkzi, PhDr. R. Votavová

Pohled byl zobrazen 405x od 19 květen 2020 do 27 září 2021