Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Jak můžeme s dětmi/žáky se SVP mluvit o koronaviru při zahájení prezenční výuky

Po dvou měsících celostátní karantény se postupně začínají otevírat školy. Při návratu dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) bychom s nimi měli navázat otevřenou diskuzi ohledně současné situace, pokusit se rozptýlit jejich případné obavy a úzkosti a umožnit jim pochopit smysl a důležitost stávajících nezbytných hygienických opatření.

Zároveň se nabízí mnoho témat, která z koronavirové krize vyplynula.  Žáci (nejen ti, kteří vyžadují při vzdělávání podporu) tak budou moci lépe zpracovat vlastní prožitky z uplynulého období a zahájit prezenční výuku.

Při zadávání úkolů vždy respektujeme individuální potřeby jednotlivých žáků a úroveň jejich kognitivních předpokladů.

Mateřská škola

 • Využijeme loutky nebo panenky, demonstrujeme kýchání, kašel nebo teplotu a správné způsoby chování (smrkání a kašlání do kapesníku, kýchání do loketní jamky)
 • Podporujeme u dětí časté mytí rukou (pokaždé alespoň 20 sekund), děti není třeba strašit, naopak můžeme aktivitu učinit zábavnou a spojit ji s písničkou nebo pohybovou aktivitou. Vytvoříme např. systém razítek nebo odměn za mytí rukou
 • Demonstrujeme nutnost dodržování dostatečných rozestupů: např. děti sedí v kruhu,  roztáhnou ruce a třepají jimi tak, aby se nedotýkaly ostatních.

1. stupeň základní školy

 • Zavedeme diskuzi na téma koronavirus, nasloucháme obavám a starostem každého žáka, vysvětlíme, že reakce jako strach, úzkost jsou v podobných situacích běžné
 • Vysvětlíme žákům základní principy šíření viru. Můžeme například naplnit rozstřikovač obarvenou vodu, nastříkáme ji z dostatečné vzdálenosti na kus papíru a sledujeme, jak kapky cestují
 • Vysvětlíme zásady ochrany zdraví (dodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních, mytí rukou, kašlání a kýchání do loketní jamky), využijeme např. pedagogického postupu dramatizace nebo řazení piktogramů k pojmům
 • Zdůrazňujeme nutnost častého mytí rukou po dobu alespoň 20 sekund. Dáme žákům např. na ruce trochu třpytek a necháme je mýt ruce jenom vodou. Poté přidáme mýdlo a opět je necháme mýt ruce. Který způsob je účinnější?
 • Nabídneme žákům texty/obrázky, které demonstrují rizikové chování. Například: Učitel přijde do školy nachlazený. Kýchne a přikryje si nos rukou, po té se zdraví podáním ruky s kolegy. Žáci označí riskantní chování  a zamyslí se nad správným postupem.

2. stupeň základní škol a střední školy

 • Nasloucháme obavám žáků a odpovídáme na otázky (vycházíme vždy z důvěryhodných zdrojů, vyhýbáme se domněnkám, nespojujeme koronavirovou nákazu s konkrétním etnikem), dáme slovo každému žákovi
 • Zopakujeme správné způsoby ochrany zdraví v době pandemie např. metodou myšlenkové mapy, tvůrčím psaním nebo řazením pojmů/piktogramů
 • Zavedeme diskuzi na téma strach, stigma a diskriminace v souvislosti s koronavirem. Doložíme konkrétními příklady z poslední doby. Upozorníme žáky, že se jedná o běžné reakce, které však vyhrocenou situaci nezlepšují.  Prostřednictvím konkrétních ukázek podporujeme u žáků kritické uvažování, odhalování desinformací a směřujeme k aktivnímu občanství.

                                                                                                       

Zdroje:

Gonser, Sarah. Innovative Ways to Make Coronavirus a Teachable Moment. [online]   Edutopia, 2020 Dostupné z: https://www.edutopia.org/article/innovative-ways-make-coronavirus-teachable-moment

UNICEF. How teachers can talk to children about coronavirus disease. [online]:2020  Dostupné z: https://www.unicef.org/coronavirus

 

Zpracovaly Mgr.A. Kourkzi, PhDr.R. Votavová

Pohled byl zobrazen 474x od 19 květen 2020 do 27 září 2021