Setkání společenství praxe Člověk a svět práce

od PPUČ

Dne 20. 5. proběhlo další setkání společenství praxe, tentokrát za vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Programem nás provedla Kateřina Lichtenberková, garantka vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, NPI ČR a Jiří Beran, ředitel ZŠ a MŠ Višňové (okres Znojmo).

Dne 20. 5. proběhlo další setkání společenství praxe, tentokrát za vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Programem nás provedla Kateřina Lichtenberková, garantka vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, NPI ČR a Jiří Beran, ředitel ZŠ a MŠ Višňové (okres Znojmo).

V první části nás lektorka Kateřina Lichtenberková seznámila s tématem klíčové kompetence k podnikavosti v souvislosti s oblastí Člověk a svět práce a s tím, jak souvisí Evropský rámec kompetence k podnikavosti a kariérové kompetence. V souvislosti s tím nás seznámila s 8 klíčovými kompetencemi pro celoživotní učení a s podnikavostí jako klíčovou kompetencí v RVP. Nechyběly ani interaktivní metody a formy výuky nejen v oblasti ČaSP. Následovala ukázka různých výukových nástrojů, které lze k rozvoji podnikavosti a kariérovému rozvoji použít. Jedná se o tzv. inspiromat výukových nástrojů. Na závěr představila Výukové programy Accelium, které rozvíjejí klíčové dovednosti, vč. kompetencí pro 21. století hodnocených v testování PISA a dalších dovedností potřebných k učení a k dosažení úspěchu v globálním věku. Přikládáme prezentace ze setkání.

V druhé polovině setkání nám pan ředitel ze ZŠ Višňové ukázal využívání her ve výuce – propojení podnikavosti, matematické a digitální gramotnosti aneb jak účinně využívat hry ve vztahu k rozvoji osobnosti (kompetencí) žáků. Následně jsme se věnovali tomu, jak pracovním činnostem v ZŠ a MŠ Višňové, kde předmět pojímají jako kombinaci finanční gramotnosti, podnikavosti a kariérového rozvoje. V závěru jsme si ukázali konkrétní výukové aktivity za užití různých metod a forem výuky, jako například projektové vyučování či badatelská výuka. Vše naleznete v přiložené prezentaci ze setkání.

Záznam ze setkání

Pohled byl zobrazen 226x od 6 červen 2020 do 18 září 2020