Setkání společenství praxe Matematika a informatika

od PPUČ

Ohlednutí za setkáním společenství praxe Matematika a informatika (27.5.2020), které se tímto rokem odehrálo online. Programem vás provedl tým garantů projektu Podpora práce učitelů (PPUČ).

Jarní setkání Společenství praxe pro učitele nejen matematiky, ale i jiných předmětů se tentokrát konalo netradičně online spolu s oborem informatika. Lektoři se střídali v příspěvcích předávaných formou videohovoru, na který se měli možnost učitelé připojit.

Příspěvky za obor matematika byly rozděleny do dvou bloků podle gramotnosti, na kterou byly zaměřeny. První, věnovaný gramotnosti čtenářské, popisoval úskalí slovních úloh a jejich zařazení do výuky. Posluchači byli seznámeni s metodou tzv. Singapurské matematiky, která slovní zadání hojně a úspěšně využívá. Učitelé dostali spoustu námětů, jak zapojit do výuky problémové úlohy a na co se v nich zaměřit.

Druhý blok věnovaný rozvoji digitální gramotnosti v hodinách matematiky cílil na téma vyhledávání dat. Lektor představil možnosti, jak a kde se dají snadno a efektivně shromažďovat data, která se poté dají v hodinách zpracovávat. Námětem posluchačům byla například aktivita Průměrný deváťák, ve které žáci měří navzájem své parametry a vyhodnocují je. Učitelům byly představeny náměty na kvalitní databáze s daty k tématům, o které mohou žáci jevit zájem a mohou vést k zajímavému zpracování.

Prezentace ze setkání jsou přílohou tohoto textu.

Záznám ze setkání

Soubory ke stažení

Pohled byl zobrazen 204x od 9 červen 2020 do 18 září 2020