Ohlédnutí za setkáním společenství praxe 1. stupeň ZŠ

od PPUČ

Ohlednutí za společenstvím praxe 1. stupně ZŠ, které se konalo 16.6.2020 v Odolene Vodě.  Stěžejním tématem tohoto setkání bylo kde a jak smysluplně rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení našich dětí.

Digitální gramotnost nemusí být strašák

Setkání společenství praxe učitelů 1. stupně ZŠ projektu Podpora práce učitelů (PPUČ)  proběhlo v odpoledních a podvečerních hodinách  16. června 2020 a bylo jedním z mála jarních setkání, které se nekonalo v online prostoru, ale tváří v tvář.

V inspirativním prostředí Základní školy Vítězslava Hálka, Odolena Voda jsme se v polovině června setkali nad zdánlivě složitým tématem – kdy, kde a jak smysluplně rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení našich dětí. Mnozí přicházeli usměvaví a se zvědavými jiskřičkami v očích, jiní naopak s obavami, že vlastní nedostatečné  zkušenosti práce s digitálními technologiemi a potřebnými aplikacemi nám budou bránit uchopit toto aktuální téma ve výuce dostatečně profesionálně.

Po krátkém přivítání garantky 1. stupně ZŠ Simony Šedé a představení programu, lektorů a časového scénáře následovaly novinky z projektu PPUČ, se kterými účastníky setkání seznámila garanta aktivity společenství praxe Adéla Zehringerová.  Dozvěděli jsme se, co nového se v projektu děje, na jaké akce se můžeme ještě před prázdninami či během nich těšit, jaké aplikace pro plánování výuky pro nás projekt připravuje a kde najdeme nejen je, ale i další  metodické materiály.

Garantka digitální gramotnosti projektu PPUČ  Eva Fanfulová nám pak v navazujícím bloku programu připomněla, jak digitální svět, ve kterém se žáci přirozeně pohybují, ovlivňuje vzdělávací obsah a cíle výuky ve všech vyučovacích předmětech na 1. stupni ZŠ. Společně s ní, Hanou Havlínovou, která v projektu působí na pozici garantky čtenářské a matematické gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ, a Simonou Šedou jsme si postupně  vyzkoušeli běžné i méně obvyklé aktivity, které vedou k rozvíjení digitální gramotnosti žáků, a to i bez přímého zapojení digitálních technologií.

Na konkrétních příkladech jsme si také ukázali, kdy je zapojení digitálních technologií do výuky smysluplné a s čím vším nám technologie mohou pomoci. V praktických workshopech jsme si vyzkoušeli, jak předávat zprávy jinak, než jen ústně, jak vytvořit schéma, ve kterém můžeme zachycovat vzájemné vztahy osob či věcí, nebo jak pracovat s obrázky v digitálním příběhu.

Plni dojmů z toho, co jsme právě zažili, i nápadů, jak jedno z nejaktuálnějších témat dneška – téma digitální gramotnosti přenést smysluplně do vlastní výuky, jsme společně diskutovali ještě dlouho po oficiálním ukončení akce.

Děkujeme vám všem, kteří jste tentokrát byli s námi.  Velké poděkování patří ZŠ V Hálka, Odolena Voda,  paní ředitelce Ivaně Ullmannové, školní koordinátorce gramotností Janě Jistebnické i  celému pedagogickému sboru 1. stupně.

Krásné prázdniny a těšíme se na viděnou na příštím společenství praxe 1. stupně, které pro vás plánujeme na podzim.

Autor: Simona Šedá (garantka 1. stupně ZŠ)

Soubory ke stažení

1. stupeň_Prezentace_CaJS.pptx

10,9MB | Úterý, 07 červenec 2020 | Detaily

1. stupeň_prezentace_digitální gramotnost.pptx

2,3MB | Úterý, 07 červenec 2020 | Detaily

1. stupeň_prezentace_Hana Havlínová.pptx

2,6MB | Úterý, 07 červenec 2020 | Detaily

1. stupeň_Člověk a jeho svět_fotografie k WS.docx

325,9KB | Úterý, 07 červenec 2020 | Detaily

1. stupeň_Člověk a jeho svět_scénář k WS.docx

320,7KB | Úterý, 07 červenec 2020 | Detaily

1. stupeň_Člověk a jeho svět_text básně.docx

45KB | Úterý, 07 červenec 2020 | Detaily

Obrázek

Pohled byl zobrazen 91x od 7 červenec 2020 do 6 srpen 2020