Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Ohlédnutí za setkáním společenství praxe 1. stupeň ZŠ

od PPUČ

Ohlednutí za společenstvím praxe 1. stupně ZŠ, které se konalo 16.6.2020 v Odolene Vodě.  Stěžejním tématem tohoto setkání bylo kde a jak smysluplně rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení našich dětí.

Digitální gramotnost nemusí být strašák

Setkání společenství praxe učitelů 1. stupně ZŠ projektu Podpora práce učitelů (PPUČ)  proběhlo v odpoledních a podvečerních hodinách  16. června 2020 a bylo jedním z mála jarních setkání, které se nekonalo v online prostoru, ale tváří v tvář.

V inspirativním prostředí Základní školy Vítězslava Hálka, Odolena Voda jsme se v polovině června setkali nad zdánlivě složitým tématem – kdy, kde a jak smysluplně rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení našich dětí. Mnozí přicházeli usměvaví a se zvědavými jiskřičkami v očích, jiní naopak s obavami, že vlastní nedostatečné  zkušenosti práce s digitálními technologiemi a potřebnými aplikacemi nám budou bránit uchopit toto aktuální téma ve výuce dostatečně profesionálně.

Po krátkém přivítání garantky 1. stupně ZŠ Simony Šedé a představení programu, lektorů a časového scénáře následovaly novinky z projektu PPUČ, se kterými účastníky setkání seznámila garanta aktivity společenství praxe Adéla Zehringerová.  Dozvěděli jsme se, co nového se v projektu děje, na jaké akce se můžeme ještě před prázdninami či během nich těšit, jaké aplikace pro plánování výuky pro nás projekt připravuje a kde najdeme nejen je, ale i další  metodické materiály.

Garantka digitální gramotnosti projektu PPUČ  Eva Fanfulová nám pak v navazujícím bloku programu připomněla, jak digitální svět, ve kterém se žáci přirozeně pohybují, ovlivňuje vzdělávací obsah a cíle výuky ve všech vyučovacích předmětech na 1. stupni ZŠ. Společně s ní, Hanou Havlínovou, která v projektu působí na pozici garantky čtenářské a matematické gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ, a Simonou Šedou jsme si postupně  vyzkoušeli běžné i méně obvyklé aktivity, které vedou k rozvíjení digitální gramotnosti žáků, a to i bez přímého zapojení digitálních technologií.

Na konkrétních příkladech jsme si také ukázali, kdy je zapojení digitálních technologií do výuky smysluplné a s čím vším nám technologie mohou pomoci. V praktických workshopech jsme si vyzkoušeli, jak předávat zprávy jinak, než jen ústně, jak vytvořit schéma, ve kterém můžeme zachycovat vzájemné vztahy osob či věcí, nebo jak pracovat s obrázky v digitálním příběhu.

Plni dojmů z toho, co jsme právě zažili, i nápadů, jak jedno z nejaktuálnějších témat dneška – téma digitální gramotnosti přenést smysluplně do vlastní výuky, jsme společně diskutovali ještě dlouho po oficiálním ukončení akce.

Děkujeme vám všem, kteří jste tentokrát byli s námi.  Velké poděkování patří ZŠ V Hálka, Odolena Voda,  paní ředitelce Ivaně Ullmannové, školní koordinátorce gramotností Janě Jistebnické i  celému pedagogickému sboru 1. stupně.

Krásné prázdniny a těšíme se na viděnou na příštím společenství praxe 1. stupně, které pro vás plánujeme na podzim.

Autor: Simona Šedá (garantka 1. stupně ZŠ)

Soubory ke stažení

1. stupeň_Prezentace_CaJS.pptx

10,9MB | Úterý, 07 červenec 2020 | Detaily

1. stupeň_prezentace_digitální gramotnost.pptx

2,3MB | Úterý, 07 červenec 2020 | Detaily

1. stupeň_prezentace_Hana Havlínová.pptx

2,6MB | Úterý, 07 červenec 2020 | Detaily

1. stupeň_Člověk a jeho svět_fotografie k WS.docx

325,9KB | Úterý, 07 červenec 2020 | Detaily

1. stupeň_Člověk a jeho svět_scénář k WS.docx

320,7KB | Úterý, 07 červenec 2020 | Detaily

1. stupeň_Člověk a jeho svět_text básně.docx

45KB | Úterý, 07 červenec 2020 | Detaily

Obrázek

Pohled byl zobrazen 188x od 7 červenec 2020 do 27 leden 2021