Ohlédnutí za setkáním společenství praxe Umění a kultura

od PPUČ

Ohlédnutí za společenství praxe Umění a kultura, které se konalo 17.6.2020 a jako většina setkání i toto proběhlo online.

Hlavním tématem tohoto online setkání byl autorský dialog jako způsob výuky a gramotnosti v oblasti Umění a kultura. Tomáš Fingerland a Petra Strá z La škola ukázali účastníkům netradiční metody a formy výuky (nejen) v rámci hudební výchovy. Zaměřili jsme se na práci s hlasem a vedením dialogu se žáky, kdy učitel se svými žáky vstupuje do komunikačního pole a vede žáky k tomu, aby poznali svůj vlastní „repertoár“, což jim dává do budoucna velmi důležité komunikační a sociální dovednosti. Lektoři zároveň akcentují různý charakter dětí a žáků, který má zůstat zachován, přistupují tedy k jednotlivým žákům individuálně, zaměřují se na rozdílný přístup k extrovertům a introvertům, nepracují tedy „nadřazeně“ s talentem dětí, ale s jejich povahou. 

 

Cílem La školy je, aby byl učitel autentický, uvolněnější a silnější ve vlastním charakteru a jeho pozitivních stránkách. Říkají zároveň, že učitel nemá být herec, ale režisér. Musí přesně vědět, kam svou hodinu bude směřovat, s jakými herci (studenty) ve třídě pracuje, a kam chce každého z nich dovést jako jednotlivce, ale také i jako celou skupinu.  

 

Veškeré tyto principy a metody mohli účastníci na vlastní kůži pocítit v rámci daného on-line setkání, které bylo úzce propojeno s gramotnostmi ve vzděl. oblasti Umění a kultura. 

 

Zaměřili jsme se na rozvoj všech tří gramotností s akcentem na gramotnost matematickou, která je v hudební výchově signifikantní už jen při samotném čtení not, chápání rytmu a jiné. Hledání a pojmenování gramotností jsme si také vyzkoušeli on-line v krátkém workshopu, kterým nás provázela Adéla Zehringerová (Národní pedagogický institut ČR). 

 

Celé setkání můžete zhlédnout v odkazu níže!

Záznam ze setkání

Pohled byl zobrazen 81x od 14 září 2020 do 26 září 2020