Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Ohlednutí za podzimním společenstvím praxe Cizích jazyků

od PPUČ

Společenství praxe cizí jazyky se uskutečnilo tentokrát online (9. 11. 2020) a sešlo se dokonce přes šest desítek účastníků. Tématem společenství byly zkušenosti s online výukou a zároveň ukázka aktivit pro rozvoj digitální a čtenářské gramotnosti. 

 

 

Společenství praxe cizí jazyky se uskutečnilo tentokrát online a sešlo se dokonce přes šest desítek účastníků. Tématem společenství byly zkušenosti s online výukou a zároveň ukázka aktivit pro rozvoj digitální a čtenářské gramotnosti. 

V první části jako lektor vystoupil pan Mgr. Jiří Hejk, který představil účastníkům zkušenosti ze ZŠ Náchod s online výukou. Sdílel s účastníky, jak škola učinila rozhodnutí o využívané platformě a jak jednotlivé nástroje mohou být nápomocny učitelům cizích jazyků (Google Classroom, tvoření testů, nahrávání videí, Jamboard apod.)

Ve druhé části setkání jsme se zaměřili na ukázkovou aktivitu a možné nástroje, které při online výuce můžeme využít. Ukázková aktivita se zabývala prací s textem o Robinu Hoodovi. Primárně je aktivita zaměřena na rozvoj čtenářské a digitální gramotnosti. Úkolem žáků je učinit rozhodnutí, zda postava Robina Hooda je hrdinská postava a o jaký typ hrdiny se jedná. Využili jsme příležitosti, abychom představili v jednotlivých fázích hodiny nástroje, které mají učitelé ke své výuce k dispozici, a které jsou ve většině případů zdarma a nezávislé na rozhodnutí školy, zda ke své distanční výuce využije nástroje od Google, či Microsoftu. Ukázali jsme si práci se slovními mraky, myšlenkovými mapami, online hlasovátky, zapojení online slovníku s možností procvičování, online nástěnkami i možnost sdílení videa nejen přes Youtube. Podívejte se na množství inspirace sami, pusťte si záznam společenství praxe. 

 Celý záznám společenství praxe můžete shlédnout zde.

Soubory ke stažení

Cizí jazyky_prezentace_Jiří Hejk.pptx

2,6MB | Pondělí, 23 listopad 2020 | Detaily
Pohled byl zobrazen 189x od 23 listopad 2020 do 22 leden 2021