Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Ohlédnutí za podzimním společenstvím praxe Člověk a příroda

od PPUČ

Dne 8. 12. 2020 se konalo online setkání společenství praxe projektu PPUČ, zaměřené na vzdělávací oblast Člověk a příroda. I toto společenství se konalo v online prostředí.

Dne 8. 12. 2020 se konalo online setkání společenství praxe projektu PPUČ, zaměřené na vzdělávací oblast Člověk a příroda. Přestože jsme na jaře slibovali setkání „naživo“, situace to neumožnila. Společenství se zúčastnili učitelé prvního i druhého stupně základních škol napříč republikou. V rámci tohoto setkání byly představeny inspirativní náměty do výuky, včetně metodických doporučení a tipů na zdroje. 

V úvodní části byli účastníci seznámeni s novinkami v projektu PPUČ. Poté následovala vystoupení tří lektorů, kteří ve svých prezentacích přiblížili učitelům možnosti využití digitálních technologií ve výuce přírodovědných předmětů a také možnosti rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti prostřednictvím prezentovaných aktivit. 

Prvním lektorem byl PhDr. Tomáš Kebert, učitel přírodovědných předmětů na ZŠ Praha – Radotín, iniciátor skupiny Učitelé přírodovědných předmětů na sociální síti Facebook a tvůrce aktivit a úloh pro podporu výuky přírodopisu a chemie. Účastníkům představil aplikace, které lze využít v hodinách přírodopisu při poznávání rostlin. Názorně předvedl možnosti databáze rostlin Pladias a práci s ní. Zmínil též, že květní vzorce a diagramy nabízejí mnohé souvislosti, propojí-li se jejich využití s rozborem reálných květů či využitím digitálních technologií. Zúčastnění učitelé pozitivně hodnotili zejména inspiraci do výuky a informace o rozvoji přírodovědné, čtenářské, digitální a matematické gramotnosti ve vzdělávacím oboru Přírodopis. 

Druhým lektorem byl Mgr. Václav Fiala, učitel přírodovědných předmětů na pražské ZŠ Brigádníků, letošní vítěz Global Teacher Prize Czech Republic a autor badatelského deníku. Přiblížil účastníkům možnosti zařazení badatelsky orientované výuky do hodin přírodovědných předmětů. Část online setkání byla věnována vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Představil různé náměty na badatelsky orientovanou výuku, včetně propojení různých vzdělávacích oblastí a oborů. Samozřejmostí byl důraz na rozvoj gramotností. Vystoupení Václava Fialy ocenili nejen vyučující chemie, ale rovněž učitelé ostatních předmětů druhého stupně a také vyučující prvního stupně základní školy. 

Badatelsky orientovanou výukou se zabýval i Mgr. Jakub Holec, Ph.D., učitel přírodovědných předmětů v ZŠ Kunratice, garant vzdělávací oblasti Člověk a příroda (vzdělávací obor přírodopis/biologie, environmentální výchova) v NPI ČR a metodik projektu PPUČ. Účastníkům online setkání předvedl, jak zajímavě a badatelsky lze uchopit často méně „populární“ téma v přírodopisu na základní škole, výuku geologie. Představil námět pro výuku o minerálech, dále pak o ropě a historii života na Zemi. Představenými aktivitami byla primárně rozvíjena digitální gramotnost, ale stranou nezůstaly i ostatní důležité gramotnosti. 

Příští setkání společenství praxe pro vzdělávací oblast Člověk a příroda se uskuteční na jaře 2021. Připravujeme další inspirativní náměty pro přírodovědnou výuku podporující rozvoj gramotností. Nezapomeňte proto sledovat web www.gramotnosti.pro a akce se zúčastnit.  Těšíme se na další setkání se zajímavými nápady do výuky. 

 

PhDr. Martina Černá, garantka vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a společnost

 

Celý záznam ze setkání společenství praxe najdete na našem YouTube kanálu Gramotnosti.pro život.

Soubory ke stažení

odkazy a podklady k setkání.docx

47,7KB | Pátek, 15 leden 2021 | Detaily

prezentace PPUČ_SP_podzim 2020_final.pptx.1

4,3MB | Pátek, 15 leden 2021 | Detaily

Člověk a příroda_Prezentace_J. Holec.pdf

9,9MB | Pátek, 15 leden 2021 | Detaily

SP_Člověk_a_příroda1_podzim_2020.png

352,1KB | Pátek, 15 leden 2021 | Detaily
Pohled byl zobrazen 313x od 15 leden 2021 do 6 květen 2021