Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Ohlédnutí za společenstvím praxe člověk a svět práce

od PPUČ

Přinášíme Vám poslední ohlédnutí za podzimním společenstvím praxe 2020. Jako všechny společenství praxe i toto se konalo online. V článku nalezente odkaz na záznam celého setkání!

Dne 18. 1. 2020 se konalo on-line setkání společenství praxe projektu PPUČ, zaměřené na vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Přestože jsme se těšili na prezenční setkání, situace to opět neumožnila. Společenství se zúčastnili učitelé prvního i druhého stupně základních škol napříč republikou. V rámci tohoto setkání byly představeny inspirativní náměty do výuky, včetně metodických doporučení a tipů na zdroje. 

V úvodní nás Adéla Zehringerová seznámila s novinkami v projektu PPUČ. Poté následovala vystoupení dvou lektorů, v rámci kterých jsme se věnovali rozvíjení gramotností při kariérovém vzdělávání na dálku a při technické výchově. 

První lektorkou byla Kateřina Lichtenberková, garantka vzdělávací oblasti Člověk a svět práce z Národního pedagogického institutu ČR (NPI ČR). Účastníkům představila, jak digitální technologie ovlivňují svět práce a jak rozvíjet digitální gramotnost v rámci kariérového vzdělávání. Ukázala nám několik digitálních nástrojů pro kariérové vzdělávání, které lze využít v době distanční i prezenční výuky a aktivit rozvíjejících gramotnosti. 

Druhým lektorem byl Jiří Dostál, vedoucí katedry Technické a informační výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci (UPOL) a zároveň je jedním z hlavních garantů pokusného ověřování nově vznikající vzdělávací oblasti Člověk a technika. Představil nám nejdříve možnosti využití robotických učebních pomůcek ve výuce a možnosti rozvoje technické tvořivosti od mateřských škol až po 9. ročník ZŠ v rámci integrované tematické výuky. Poté účastníky seznámil s robotickými učebními pomůckami pro různé věkové kategorie a také s vhodnými náměty na propojení jednotlivých gramotností se smysluplnými aktivitami pro žáky, jejichž podstatou je rozvoj zručnosti.  

Ač jsme se nesešli v hojném počtu, o to více byli účastníci do setkání vtaženi a mohli se aktivně zapojit do jednotlivých diskuzí a připravených aktivit. 

Příští setkání společenství praxe pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce se uskuteční na jaře 2021. Nezapomeňte proto sledovat web www.gramotnosti.pro a akcí se zúčastnit. Těšíme se na další setkání se zajímavými nápady do výuky.

Záznam společenství praxe

Soubory ke stažení

prezentace PPUČ_SP_podzim 2020_final.pptx

4,3MB | Pondělí, 30 listopad 2020 | Detaily

Člověk a svět práce_prezentace_J. Dostál.pptx

37,2MB | Pondělí, 15 únor 2021 | Detaily
Pohled byl zobrazen 148x od 15 únor 2021 do 6 květen 2021