KURIKULUM G - Virtuální hospitace - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

od KURIKULUM G - VIRTUÁLNÍ HOSPITACE

Videozáznam hodiny mediální výchovy z Letohradského soukromého gymnázia. Vyučování v kvartě vedla Mgr. Zuzana Šepsová.

Pohledy na další zveřejněné hodiny.

Virtuální hospitace - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - reklamní slogan

Datum natáčení: 10/ 02/ 2010

Místo natáčení: Letohradské soukromé gymnázium

Vyučující: Mgr. Zuzana Šepsová

Ročník: kvarta

Web školy: http://lsg.cz/

ANOTACE HODINY

Žáci kvarty se věnují tvorbě reklamního sloganu a jazykovým prostředkům, které v nich obvykle převažují. V úvodu hodiny pracují s textem, mají za úkol doplnit známé reklamní slogany. Poté zhlédnou ukázky dvou televizních reklam a diskutují o použitých jazykových prostředcích v sloganech. Závěrečná část je věnována vlastní tvorbě reklamních sloganů. Žáci pracují ve dvojicích, tvoří slogany dle zadání vyučující. Na konci hodiny svou práci prezentují a krátce zhodnotí.

VIDEO

Podívejte se na videozáznam hodiny mediální výchovy.

V příspěvku s videozáznamem najdete také autoevaluaci hodiny, kterou vedla Mgr. Zuzana Šepsová, a odbornou analýzu hodiny, kterou vypracovala PhDr. Denisa Labischová, CSc. z Ostravské univerzity v Ostravě.

DISKUZE k hodině

Můžete diskutovat

  • s vyučující této hodiny, Mgr. Zuzanou Šepsovou,
  • a s PhDr. Denisou Labischovou, CSc. z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali, nebo diskutovali k hodině i k natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do diskuze.

Do diskuzí k virtuálním hospitacím mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé Metodického portálu. Registrujte se a podělte se o své dojmy z videozáznamu této hodiny.

Diskuze je otevřená v různých tématech.

Mimo dlouhodobé diskuze je také možné zapojit se do online diskuze k této vyučovací hodině, která proběhne 14. 4. 2010 od 16.00 do 18.00 na Metodickém portálu v prostředí diskuzí pro gymnázia. Pokud máte zájem o účast v diskuzi, vstupte do diskusního fóra virtuálních hospitací.

SOUHRN ONLINE DISKUZE

DISKUZE 14.04.10

souhrn z online diskuze k mediální výchově

58,3KB | Pondělí, 28 červen 2010 | Detaily

Soubory ke stažení

Prezentace 100210 MV

2 slidy z prezentace použité v hodině mediální výchovy

838KB | Neděle, 14 březen 2010 | Detaily

Odkazy, literatura

  • Databáze televizních reklam:
    http://www.televiznireklamy.cz/email.php
  • MIČIENKA Marek, JIRÁK Jan a kol. Základy mediální výchovy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 295 s. ISBN 978-80-7367-315-4.
  • ČMEJRKOVÁ Světla. Reklama v češtině. Vyd. 1. Praha: Leda, 2000. 258 s. ISBN 80-85927-75-6.

Další informace

Virtuální hospitace vznikají v projektu Kurikulum G, který realizuje Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přehled všech dosud zveřejněných vyučovacích hodin z gymnázií najdete >>zde<<.

Fotografie z natáčení

Mgr. Šepsová při přípravě natáčení
Mgr. Šepsová při přípravě natáčení

Fotografie z natáčení

Natáčení úvodu k hodině
Natáčení úvodu k hodině

Fotografie z natáčení

Zuzana Šepsová s žáky při hodině
Zuzana Šepsová s žáky při hodině
Pohled byl zobrazen 2081x od 30 květen 2014 do 2 říjen 2022