Inspirace pro celkový rozvoj dítěte

Tvořivá hra - metodika tvořivých činností v mateřské škole
Publikace představuje přínosy, pilíře a pravidla tvořivé hry. Nabízí inspiraci k tomu, aby se v mateřských školách více pracovalo s běžnými materiály a nástroji a aby děti měly při tvoření volnost vymýšlet, experimentovat, hrát si. Je vytvořená tak, že cílí na děti a rozvíjí jejich dovednosti, ale zároveň cílí na pedagogy a rozvíjí jejich didaktické uvažování.

https://muzeumricany.cz/pro-ucitele/tvoriva-hra/tvoriva-hra-nabizime/


Polytechnické dovednosti v MŠ - metodika pro pedagogy
Tato příručka si klade za cíl přispět k tomu, aby pedagogové mateřských škol nenásilně a citlivě zařazovali do vzdělávacího procesu aktivity zaměřené na polytechnickou výchovu dětí. Nabízí řadu postupů, triků a konkrétních návodů, do kterých se můžete společně s dětmi pustit.

https://www.montessoricr.cz/inspirace/projekty/525-polytechnika


Víceúrovňové vzdělávací aktivity s přesahem pro nadané děti v mateřské škole (tematický celek: Kniha je dům pro písmenka)
Cílem dokumentu je posilovat vědomí pedagogů, že každé dítě je jiné a má jiné vzdělávací potřeby. Nabízené aktivity v sobě skrývají potenciál založený na různých úrovních obtížnosti.

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=15867


Virtuální hospitace zaměřená na zavádění formativního hodnocení dětí
Cílem videohospitace je poskytnout ukázku činností, kde jsou uplatňovány různé formy hodnocení a sebehodnocení dětí.

https://audiovideo.rvp.cz/video/4224/VIRTUALNI-HOSPITACE-ZAMERENA-NA-ZAVADENI-FORMATIVNIHO-HODNOCENI-DETI.html


Polytechnická výchova v mateřských školách - inspirace, nápady a praktické ukázky
Webinář zaměřený na seznámení s možnostmi realizace polytechnické výchovy v mateřských školách, včetně praktických ukázek. Jeho smyslem je rozvinutí odborných kompetencí učitelů a poskytnutí inspirace.

http://www.pedagogicke.info/2021/03/webinar-polytechnicka-vychova-v.html


Hodnocení v předškolním vzdělávání - zaměření na formativní hodnocení
Webinář učitele seznamuje se základními podmínkami a strategiemi hodnocení a zdůrazňuje přínosy formativního hodnocení. Nabízí ukázky různých technik formativního hodnocení.

https://www.youtube.com/watch?v=rGXn-_fE9gU

Pohled byl zobrazen 813x od 23 březen 2021 do 10 prosinec 2023