Inspirace pro vzdělávání distančním způsobem

Distanční vzdělávání v mateřské škole
Metodický materiál nabízí užitečné informace o poskytování vzdělávání distančním způsobem. Můžete se inspirovat doporučeními, jak připravovat vzdělávací nabídku, jakou formou vzdělávací obsah rodinám předávat. https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=94034&view=17977&view=17977


VIDEO: Jak se připravit na distanční vzdělávání v mateřské škole
Příspěvek přináší odpovědi na několik zásadních otázek, které si pokládají ředitelé a učitelé v mateřských školách. Představuje hlavní atributy distančního vzdělávání předškolních dětí, ve kterých propojuje povinnosti školy s principy předškolního vzdělávání tak, aby učitelé věděli, jak mohou zabezpečit distanční vzdělávání, a přitom být oporou dětem a jejich rodinám v nelehké situaci. https://www.youtube.com/watch?v=eZVqK2c5QmA&t=2s


VIDEO: Úvod k sérii Jak připravit předškoláka pro vstup do 1. třídy
Úvodní video diváky seznamuje s celou sérií krátkých příspěvků věnovaných rodičům s cílem přiblížit jim možnosti podpory svého dítěte prostřednictvím běžných činností.
https://www.youtube.com/watch?v=GRR6Efa-R1k&t=10s


VIDEO: Čteme spolu
Video přináší inspiraci pro rodiče, jak mohou podpořit rozvoj a učení dítěte prostřednictvím aktivního zapojení do různorodých praktických činností v domácím prostředí - např. prostřednictvím společného čtení. https://www.youtube.com/watch?v=rKs0KYvDybY


VIDEO: Pečeme spolu
Video přináší inspiraci pro rodiče, jak mohou podpořit rozvoj a učení dítěte prostřednictvím aktivního zapojení do různorodých praktických činností v domácím prostředí - např. prostřednictvím společného pečení. https://www.youtube.com/watch?v=jS_ZHNNp2Cs


VIDEO: Spolu na zahradě
Video přináší inspiraci pro rodiče, jak mohou podpořit rozvoj a učení dítěte prostřednictvím aktivního zapojení do různorodých praktických činností v domácím prostředí - např. prostřednictvím společné práce na zahradě. https://www.youtube.com/watch?v=ePuUeCNij0Q&t=1s


VIDEO: Spolu v přírodě I.
Video přináší inspiraci pro rodiče, jak mohou podpořit rozvoj a učení dítěte prostřednictvím aktivního zapojení do různorodých praktických činností v domácím prostředí - např. prostřednictvím společného pobytu v přírodě se zaměřením na smyslové vnímání. https://www.youtube.com/watch?v=UB2x01IXgnE

VIDEO: Spolu v přírodě II
Video přináší inspiraci pro rodiče, jak mohou podpořit rozvoj a učení dítěte prostřednictvím aktivního zapojení do různorodých praktických činností v domácím prostředí - např. prostřednictvím společného pohybu v přírodě se zaměřením na vytváření a dodržování pravidel. https://www.youtube.com/watch?v=ZvLj35wqY8A

Pohled byl zobrazen 658x od 23 březen 2021 do 10 prosinec 2023