Inspirace k podpoře dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

Víceúrovňové vzdělávací aktivity s přesahem pro nadané děti v mateřské škole (tematický celek: Kniha je dům pro písmenka)
Cílem dokumentu je posilovat vědomí pedagogů, že každé dítě je jiné a má jiné vzdělávací potřeby. Nabízené aktivity v sobě skrývají potenciál založený na různých úrovních obtížnosti.

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=15867


Virtuální hospitace zaměřená na práci s nadanými dětmi
Cílem videohospitace je ukázat, jakým způsobem lze v mateřské škole pracovat s nadanými a mimořádně nadanými dětmi. Ukázka je zaměřená na podporu rozvoje nadaných dětí. V průběhu dopoledních činností jsou ukázány situace, ve kterých učitelka uplatňuje základní principy práce s nadanými dětmi.

https://audiovideo.rvp.cz/video/4263/VIRTUALNI-HOSPITACE-ZAMERENA-NA-PRACI-S-NADANYMI-DETMI.html


Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP v mateřské škole
Jedním z hlavních témat webináře je podpora potenciálu každého dítěte prostřednictvím individualizace a diferenciace vzdělávání. Diváci se mohou seznámit s možnostmi, které přinášejí různé styly a strategie učení.

https://audiovideo.rvp.cz/video/4364/APIV-A--PODPURNA-OPATRENI-PRO-VZDELAVANI-ZAKU-SE-SVP-V-MATERSKE-SKOLE.html

Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (organizace, adaptace, cílená jazyková podpora) - webinář

https://www.youtube.com/watch?v=U0Th-3vXVWs

Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ, 2. díl

https://www.youtube.com/watch?v=mD2bKzYu4yc

Informace a metodická podpora pro vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

https://cizinci.npi.cz/

 

 

 

 

 

 

Pohled byl zobrazen 876x od 23 březen 2021 do 23 květen 2024