VÚP ICT ve škole – metodická příručka, 2010

od ICT ve škole

Impulzem pro vznik metodické příručky Informační a komunikační technologie ve škole byla tematická zpráva České školní inspekce (ČŠI) nazvaná Úroveň ICT v základních školách v ČR, která byla zveřejněna v září 2009. ČŠI v ní vystavila českým základním školám vysvědčení, které by si asi nechtěl přinést domů žádný školák.

Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP) byl MŠMT pověřen, aby připravil opatření na negativní zjištění popsaná ve zprávě. Jedním z těchto opatření je on-line podoba metodické příručky, na jejíž stránkách se právě nacházíte.

Úvod

Analýza současné situace ve školách ukazuje, že část problémů popsaných ve zprávě ČŠI vzniká kombinací nedostatečné informovanosti ředitelů škol s absencí metodického vedení ve využívání technologií ve vzdělávání. Rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) ve škole a jejich zavádění do výuky je oblast stále velice nová, velice dynamická a zároveň pro udržení kvalitního vzdělávání – a tolik požadované konkurenceschopnosti – velice důležitá. Dnes už jen málokdo pochybuje o pravdivosti tvrzení, že budoucnost vzdělávání je spojena s technologiemi. Stačí se podívat na dnešní mládež a digitální prostředí, ve kterém žije.
 

VÚP nemůže školám zajistit finance či centrální podporu státu, může jim ale nabídnout metodickou pomoc. To je jedna z hlavních priorit naší práce. Proto vznikla publikace, v jejíž on-line podobě se nacházíte. Oslovili jsme aktivní odborníky z pedagogické praxe i erudované teoretiky z vysokých škol, kteří se této problematice dlouhodobě věnují. Vzniklé příspěvky jsou určeny především pro vedení škol a ICT metodiky, není potřeba hlubší znalost problematiky ICT.

Tato publikace je jakousi celoplošnou „první pomocí“, která je primárně určena pro základní školy, využitelná je i ve všech dalších školách a školských zařízeních. Některé příspěvky jsou ve své on-line podobě rozšířeny o další přílohy (tabulky, audio záznam rozhovoru atp.). Velice rádi si přečteme vaše názory na příspěvky i celou publikaci, které můžete vyjádřit v diskuzích pod jednotlivými články nebo přímo zde na stránkách tohoto digifolia.

Ondřej Neumajer a Daniela Růžičková

Pohled byl zobrazen 5796x od 30 květen 2014 do 5 prosinec 2023