VÚP ICT ve škole – metodická příručka, 2010

od ICT ve škole

Impulzem pro vznik metodické příručky Informační a komunikační technologie ve škole byla tematická zpráva České školní inspekce (ČŠI) nazvaná Úroveň ICT v základních školách v ČR, která byla zveřejněna v září 2009. ČŠI v ní vystavila českým základním školám vysvědčení, které by si asi nechtěl přinést domů žádný školák.

Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP) byl MŠMT pověřen, aby připravil opatření na negativní zjištění popsaná ve zprávě. Jedním z těchto opatření je on-line podoba metodické příručky, na jejíž stránkách se právě nacházíte.

Přidat do kolekce

Úvod

Analýza současné situace ve školách ukazuje, že část problémů popsaných ve zprávě ČŠI vzniká kombinací nedostatečné informovanosti ředitelů škol s absencí metodického vedení ve využívání technologií ve vzdělávání. Rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) ve škole a jejich zavádění do výuky je oblast stále velice nová, velice dynamická a zároveň pro udržení kvalitního vzdělávání – a tolik požadované konkurenceschopnosti – velice důležitá. Dnes už jen málokdo pochybuje o pravdivosti tvrzení, že budoucnost vzdělávání je spojena s technologiemi. Stačí se podívat na dnešní mládež a digitální prostředí, ve kterém žije.
 

VÚP nemůže školám zajistit finance či centrální podporu státu, může jim ale nabídnout metodickou pomoc. To je jedna z hlavních priorit naší práce. Proto vznikla publikace, v jejíž on-line podobě se nacházíte. Oslovili jsme aktivní odborníky z pedagogické praxe i erudované teoretiky z vysokých škol, kteří se této problematice dlouhodobě věnují. Vzniklé příspěvky jsou určeny především pro vedení škol a ICT metodiky, není potřeba hlubší znalost problematiky ICT.

Tato publikace je jakousi celoplošnou „první pomocí“, která je primárně určena pro základní školy, využitelná je i ve všech dalších školách a školských zařízeních. Některé příspěvky jsou ve své on-line podobě rozšířeny o další přílohy (tabulky, audio záznam rozhovoru atp.). Velice rádi si přečteme vaše názory na příspěvky i celou publikaci, které můžete vyjádřit v diskuzích pod jednotlivými články nebo přímo zde na stránkách tohoto digifolia.

Ondřej Neumajer a Daniela Růžičková

Pohled byl zobrazen 4071x od 30 květen 2014 do 16 říjen 2019