Ohlédnutní za jarním společenstvím praxe Člověk a společnost

od PPUČ

Přečtěte si další ohlednutí za společenstvím praxe! Tentokrát máte možnost zjistit co se dělo na setkání Člověk a společnost.

Dne 18. 3. 2021 se v čase 15:00–17:30 konalo on-line v prostředí Microsoft Teams Společenství praxe pro vzdělávací obor Člověk a společnost.

Za odborný tým projektu prezentovali samotný projekt Podpora práce učitelů vč. novinek Mgr. Petr Koubek, Ph.D. a Mgr. Marta Břehovská, obsah samotného společenství praxe lektorovali Mgr. Bohuslav Hora a Mgr. Petra Boháčková. 

Společenství praxe se zúčastnilo 84 účastníků. 

Cílem setkání bylo seznámit účastníky s dostupnými sebehodnoticími nástroji digitálních kompetencí učitele. 

Účastníci se seznámili s materiálem Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání a s možnostmi, jak jej využít při vědomé podpoře rozvoje digitální gramotnosti dětí/žáků. Nejobsáhlejší část prezentace byla věnována on-line digitálním nástrojům, které mohou ve svém vlastním rozvoji využít učitelé (Učitel21) a které lze využít při výuce různých předmětů vzdělávací oblasti Člověk a společnost v prezenční, a především distanční výuce: DigCompEDU, MEN-TEP, SAMR, iPadagogyWheel, práce s fotografií, BookCreator, Flippity, Padlet a LearningApps. 

Prezentace byla ze strany lektorů vedena interaktivně, účastníci spolupracovali a ke svým otázkám a mnohým postřehům využívali hojně chat. Zároveň měli možnost sdílet své zkušenosti z výuky a na závěr kromě poděkování za mnohé inspirace vyjádřili přání mít možnost účastnit se podobného setkání znovu. 

Více o konkrétní práci s danými materiály se dočtete na webu Bohuslava Hory a Petry Boháčkové v tomto příspěvku.

Záznam z celé akce je zde:

 

Soubory ke stažení

Pohled byl zobrazen 600x od 30 březen 2021 do 10 prosinec 2023