Ohlédnutní za jarním společenstvím praxe Předškolní vzdělávání

od PPUČ

Společenství praxe i nadále rozšiřují svojí popularitu jak dokazuje setkání předškolního vzdělávání. V článku najdete i celý záznam z tohoto setkání!

V pořadí sedmé společenství praxe pro předškolní vzdělávání se již podruhé konalo online, ale oproti minulému se výrazně zvýšil počet zájemců o tento způsob setkání (z 60 na 240). Vysoký počet účastníků nás mile překvapil.

Březnové společenství praxe bylo tentokrát určeno také pro budoucí učitele – studenty, kteří se připravují na svoji profesi učitele v mateřské škole.

Jana Smolková v úvodu představila tým, který setkání připravil a uvedla téma setkání „Rozvoj gramotností v raném dětství a jeho specifika“. Seznámila účastníky s novinkami a klíčovými produkty a výstupy projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Upozornila mimo jiné účastníky na nový webový speciál www.predskolnivzdelavani.rvp.cz, který umožňuje učitelům mateřských škol nalézt zajímavé informace a aktuální materiály na jednom místě. O další průběh se již postarala lektorka Hana Splavcová, která se na rané dětství specializuje. Ve svých příspěvcích, které rozložila do čtyř strukturovaných částí, propojila své bohaté praktické zkušenosti s odbornými znalostmi. V úvodu seznámila účastníky s principy předškolního vzdělávání a s problematikou různého chápaní pojmů „gramotnost“ a „pregramotnost“ a vysvětlila, z čeho tato rozdílnost plyne.

Následovaly tři bloky věnované čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a digitální gramotnosti doplněné o velmi inspirativní krátká videa. Jana Smolková s Hanou Splavcovou se průběžně po skončení každého bloku postaraly o zodpovězení dotazů, komentářů a postřehů účastníků.

Celé setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře a v závěru účastníci vyjadřovali vysoká ocenění srozumitelnosti a praktičnosti příspěvků lektorky, také užitečnosti prezentovaných videí, materiálů a odkazů.

Autor: Jana Smolková 

Pohled byl zobrazen 542x od 8 duben 2021 do 26 říjen 2021