Ohlédnutí za jarním společenstvím praxe Matematika

od PPUČ

20. dubna 2021 jste měli možnost se k nám přidat na online společenství praxe Matematika. Přinášíme Vám ohlédnutí za tímto setkáním včetně celého videozáznamu!

 V úterý 20. dubna 2021 proběhlo on-line setkání společenství praxe vzdělávací oblasti MATEMATIKA.

Vysoký počet účastníků z řad učitelů MŠ, 1. stupně ZŠ, ale i učitelů 2. stupně ZŠ a tentokrát také budoucích učitelů (studentů) MŠ a 1. stupně ZŠ, potvrdil aktuální zájem všech zúčastněných o problematiku rozvoje matematické gramotnosti v počátečním vzdělávání. Atraktivitu tohoto setkání zvýšily také lektorky, které na setkání přinesly zajímavá témata a jsou ve svých oborech známé odbornice. Zmíněnými lektorkami tentokrát byly RNDr. Hana Lišková z Vyšší odborné školy pedagogické a střední pedagogické školy v Litomyšli a PhDr. Michaela Kaslová z Katedry matematiky a didaktiky Univerzity Karlovy v Praze. 

Jana Smolková v úvodu představila tým, který setkání připravil a téma setkání „Přechod dítěte z MŠ na 1. stupeň ZŠ“ a postarala se o seznámení s novinkami a klíčovými produkty projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Upozornila mimo jiné účastníky na nový webový speciál www.predskolnivzdelavani.rvp.cz, který umožňuje učitelům mateřských škol nalézt zajímavé informace a aktuální materiály na jednom místě.

Následovaly dva bloky příspěvků Hany Liškové a Michaely Kaslové. Hana Lišková ve své prezentaci přinesla účastníkům velké množství příkladů z praxe, z nichž některé uvedla na příkladech provázaných s metodickými kartami z e-publikace „29 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti v předškolním vzdělávání“ (Zmrzliny, Mozaiky, Dorty a Filmová okénka). Hana Lišková aktivně spolupracovala na vzniku této publikace a je autorkou několika metodických karet zaměřených na rozvoj matematické gramotnosti. Spolu s Janou Smolkovou seznámily účastníky s touto publikací a s plánovaným termínem (květen 2021) jejího zveřejnění. Ve svém příspěvku se také dotkla problematiky zápisů do ZŠ, kdy učitelé často po dětech vyžadují plnění nevhodných úkolů a ukázala příklady vhodných zadání.

V druhé části se ujala slova Michaela Kaslová a ve svém příspěvku seznámila účastníky s tím co je to slovní úloha, jaká úskalí mohou nastat v MŠ a jak vhodně připravit děti na tento typ úloh, které jsou klíčové v přípravě na školní matematiku. Zajímavým a velmi inspirativním momentem byla závěrečná část, kdy lektorka ukázala na konkrétních známých pohádkách (např. Zlatovláska, O koblížkovi aj.) a hrách s pravidly (např. Černý Petr, Domino, Pan čáp ztratil čepičku aj.), jak vhodně tyto klasické pohádky a dětské hry využít k přípravě na slovní úlohy. Nechyběl také prostor na komentáře a dotazy, kdy se obě lektorky postaraly o jejich zodpovězení.

Odkaz na záznam společenství praxe Matematika najdete zde.

Soubory ke stažení

Matematika_prezentace_KASLOVÁ.pdf

1MB | Středa, 05 květen 2021 | Detaily

Matematika_prezentace_Liskova.pdf

4,7MB | Středa, 05 květen 2021 | Detaily

Matematika_prezentace_PPUČ.pdf

1,7MB | Středa, 05 květen 2021 | Detaily
Pohled byl zobrazen 525x od 5 květen 2021 do 10 prosinec 2023