Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Ohlédnutí za jarním společenstvím praxe Člověk a svět práce

od PPUČ

Přinášíme vám ohlédnutí za jarním společenstvím praxe Člověk a svět práce, které probíhalo online 3. května 2021.

Začátkem května se konalo poslední setkání společenství praxe v projektu PPUČ ke vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Toto setkání bylo věnováno digitální gramotnosti v oblasti kariérového vzdělávání a také představení výstupů projektu PPUČ a Metodického portálu RVP.CZ.  

V úvodu setkání Adéla Zehringerová vyzvala účastníky k vyplnění krátkého „kvízu“ v Mentimeteru, kde měli svými slovy popsat, co si představují pod čtenářskou, matematickou a digitální gramotností. Poté představila kampaň Gramotnosti.pro život – učíme v souvislostech, jejíž součástí je:  

Na úvodní část navázala redaktorka Metodického portálu RVP.CZ Klára Hránková představením tohoto populárního portálu pro učitele, k čemu slouží, a jeho novinek. Představila inovace Metodického portálu RVP.CZ – novou vizi hlavní stránky (vyzdvihnutí a představení 3 hlavních modulů – Články, DUM a Webináře). Dále články, kolekce, katalog EMA a profil uživatele portálu.  

Odbornou část společenství praxe odstartovala Kateřina Lichtenberková, garantka vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na NPI, představením metodické podpory pro rozvoj digitální gramotnosti v okruzích Svět práce a Využití digitálních technologií, které jsou součástí vzdělávací oblasti v RVP. Na portálu revize.edu.cz je sekce digitální gramotnost v RVP ZV, do které postupně přibývají materiály k jednotlivým vzdělávacím oblastem na 1. i 2. stupni. Jedná se o náměty, jak zapojit digitální gramotnost do vzdělávací oblasti na úrovni ŠVP. 

Další část si vzal na starosti Petr Chaluš, zástupce NPI, Euroguidance i Fóra rodičů a zaměřil se na kariérové portfolio online. Představil, co je portfolio a co kariérové portfolio, proč je dobré sestavovat jej online a představil příklad jeho struktury. Účastníci pak měli možnost vyzkoušet si odpovědět na základní otázky pro tvorbu vlastního kariérového portfolia. A kde si kariérové portfolio můžete sestavit vy? Např. na Europass.cz či na profesní sociální síti typu LinkedIn.  

Poslední část byla pod palcem zástupce plzeňské InfoKariéry, Jana Brabce, který představil velmi zajímavé příklady přímo z praxe. InfoKariéra na podzim 2020 získala Národní cenu kariérového poradenství za pracovní listy a metodické materiály pro kariérové poradce do škol, které vznikly jako jeden z výstupů projektu Vzděláváním k úspěchu bez bariér se zaměřením na děti se SVP.  

Příklady a odkazy najdete v přiložených prezentacích.

Autor: Kateřina Lichtenberková

 

Záznam společenství praxe

 

Pohled byl zobrazen 120x od 13 květen 2021 do 19 červen 2021