Ohlédnutí za jarním společenstvím praxe Umění a kultura

od PPUČ

Ohlédnutí za jarním společenstvím praxe Umění a kultura, které se konalo 19. dubna 2021.

Dne 19. 4. 2021 se konalo online setkání Společenství praxe pro vzdělávací oblast Umění a kultura. 

 

Za odborný tým projektu prezentovaly samotný projekt Podpora práce učitelů vč. novinek Mgr. Jitka Jarníková a Mgr. Marta Břehovská. Novinky na Metodickém portálu RVP.CZ účastníkům setkání představila redaktorka portálu Mgr. Klára Hránková. Samotným obsahem setkání nás provedly lektorky Mgr. Kateřina Černá, učitelka ZŠ a MŠ Besednice, a Mgr. Kateřina Círová, učitelka ZŠ Kunratice. 

 

Cílem setkání bylo nabídnout účastníkům setkání inspiraci do výuky propojující oblast Umění a kultura s rozvojem základních gramotností, zejména pak gramotnosti čtenářské a matematické. 

 

Kateřina Černá představila aktivity pro rozvoj čtenářské a digitální gramotnosti, ve kterých kladla důraz na interdisciplinární propojení výtvarné výchovy s dalšími předměty jako je přírodověda, český jazyk a hudební výchova. Přitom se zaměřila na land-art, práci s Albi tužkou, práci s proporcemi ve světě zvířat a práci s pohádkovým příběhem, ze kterého žáci vycházeli pro výtvarné zpracování pohádkových postav. Účastníci tak získali paletu různorodých a inspirativních nápadů pro vlastní práci ve škole.

  

Kateřina Círová navázala aktivitou, ve které se s žáky zaměřovala na interpretaci pravěkého umění s přesahy do dějepisu a českého jazyka s důrazem na rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci přitom v expertních skupinách, ve kterých se seznamovali s pravěkým uměním a následně z autentických materiálů, vytvářeli pravěké malby. Využívali přitom zemité okry, zvířecí tuk i krev a další přírodní materiály pro vlastní tvorbu. Následně vedli diskuzi nad smyslem a významem pravěkých maleb a nad tím, jestli byl pravěký člověk umělec.

 

Více se o lektorkami představovaných aktivitách dozvíte v přiložených prezentacích lektorek.

 

Záznam celého společenství praxe

Soubory ke stažení

prezentace PPUČ_SP jaro 2021.pptx

4,6MB | Pátek, 14 květen 2021 | Detaily

Umění a kultura_prezentace_K. Círová.pdf

7,1MB | Pátek, 14 květen 2021 | Detaily
Pohled byl zobrazen 508x od 14 květen 2021 do 10 prosinec 2023