Reflexe září v září

od Inspiromat

Reflexe, neboli ohlédnutí se za danou aktivitou nebo situací, je proces, který nám pomáhá vytěžit a zpracovat naše zkušenosti získané během aktivity. Díky tomuto „ohlédnutí“ jsme pak schopni se z nabytých zkušeností efektivně učit.

Výběr příspěvků z Článků na téma reflexe

Reflexe procesu (ZV) autorka Jana Nováčková, spoluautoři Pavel Kopřiva a Dobromila Nevolová
Anotace: Příspěvek popisuje typy činností, které jsou vhodné pro kooperativní výuku, a způsob, jak kooperativní výuku hodnotit.....

Potenciál reflexe ve vyučování (ZV) autorka Petra Frišová
Anotace: Reflexe představuje účinný způsob, jak získat ze spontánně vzniklé situace ve vyučování či záměrně navozené aktivity maximum a jak posunout žáka o krok vpřed.....

Evropské jazykové portfolio - motivace, reflexe a sebehodnocení žáků (ZV) autorka Milena Zbranková
Anotace: Inspirace pro používání alternativního nástroje hodnocení výsledků vzdělávání v cizích jazycích.....

Odkazy odjinud

Něco tu chybí?

Znáte ještě nějaké další zajímavé stránky či články? Chcete doporučit knihu, nebo víte o obrázku, který by tu neměl chybět? Vložte k této stránce komentář, heslo chceme podle Vašich komentářů dále doplňovat.

Heslo na měsíc září

V měsíci září budeme rozvíjet heslo pedagogického lexikonu - Reflexe

Pojďme zakládat nová hesla, která se vážou s touto zajímavou problematikou, založme jejich pahýly a společnými silami je dotvoříme a vložíme do praxe, ukážeme jejich praktické využití.

Reflexe a Inspiromat 2010

Téma reflexe v modulu wiki

Literatura k tématu Reflexe

REITMAYEROVÁ, E., BROUMOVÁ, V. Cílená zpětná vazba. Praha,: Portál, 2007.

SLEJŠKOVÁ, E: Reflexník aneb sborník aktivit vhoných k hodnocení, zpětné vazbě a reflexi. Praha: Egredior. 2005.

ZOUNKOVÁ, D., MARTIN, A., FRANC, D. Učení zážitkem a hrou - Praktická příručka instruktora. Computer Press, 2007.

ČINČERA, J. Práce s hrou. Pro profesionály. Praha: Grada, 2007.

KASÍKOVÁ, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací. Kladno: AISIS, 2005. ISBN 80–239–4668–4

Výběr příspěvků z Dumů na téma reflexe

Začínáme s kooperativní výukou (ZV) autorka Petra Stanjurová
Anotace: Tyto materiály poslouží k celoročnímu užívání při práci v kooperativních skupinách...

Redaktoři (ZV) autor Svatopluk Mareš
Anotace: Žáci se stanou na chvíli redaktory smyšlených časopisů. Východiskem pro práci jsou čtyři slova – názvy časopisů (seriózní, bulvární, pro -náctileté, pro kutily)....

Mít, nebo být (ZV) autor Jan Koliáš
Anotace: Pracovní list s rozborem ukázky z Malého prince a reflexe hodnotové orientace postav. Příprava hodnotového řebříčku a tvorba vlastního dramatického textu, vč. přípravy dramatizace....

Kartičky postaviček pro opakování, hodnocení, apod. (ZV) autor Roman Anýž
Anotace: Karty s postavičkami-gesty se hodí pro opakování minulých hodin, ohlédnutí za tématem, hodnocení aktivit, hodnocení skupinové práce, kladení doplňujících otázek, nápadů, vyjádření pocitů, apod....

Naše parta (ZV) autor Svatopluk Mareš
Anotace: Řešení problémů dětí pomocí modelových situací. Soubor obsahuje 3 texty a 6 pracovních listů, které se dají různě kombinovat s výchozími texty. Součástí souboru je i metodický nástin použití jednotlivých listů. Lze využít nejen v ČJ, ale také v hodinách RV, OV, DV nebo při řešení aktuálních problémů ve třídě.....

Pohled byl zobrazen 1275x od 30 květen 2014 do 29 leden 2023