Učební typy vybarvuje listopad

od Inspiromat

Učební typ (Typ učení) je mechanismus, kterým se jedinec  aktivně vyrovnává s přírodním a společenským životním prostředím. Získává tak schopnosti a předpoklady pro aktivní a tvořivý život.......více se dozvíte ZDE.

Učební typ (Typ učení) je mechanismus, kterým se jedinec  aktivně vyrovnává s přírodním a společenským životním prostředím. Získává tak schopnosti a předpoklady pro aktivní a tvořivý život.

Více na http //wiki.rvp.cz 

Zajímavé blogy k tématu

Síla napodobování autor Zdeněk Brom

Vtisk jako řemen autor Zdeněk Brom

Připojte se k naší diskuzi

Uživatelé otevřeli zajímavou diskuzi na téma: Děti s různými učebnímy styly

Materiály ke stažení

Literatura k tématu

HANSEN - ČECHOVÁ, B. Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků. Praha: Protál, 2009 (str. 46 - 62)

MÍKOVÁ, Š., STANG, J. Typologie osobnosti u dětí : využití ve výchově a vzdělávání.  Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-587-5.

TIEFENBACHER, A. Trénink paměti : osvědčené tipy, metody a cvičení. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3177-3.

Jaký učební typ převažuje mezi studenty?

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:All_Students.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:All_Students.jpg

Kinestetický tip

Články 

Využití knoflíků na 1. stupni ZŠ (I. Burešová)

Popis souborů témat, který navrhuje využití běžných knoflíků jako názorných pomůcek při edukaci žáků 2. ročníku ZŠ.

Jak museli louskat ořechy (E. Pipková)

Projekt je založen na prožitkovém učení, jsou proto volena témata dětem blízká, s možností pozorování, manipulace a experimentace. Motivace pohádkovým námětem je pro děti zajímavá, děti se stávají součástí děje, vstupují do něj a aktivně se do děje zapojují, ovlivňují ho apod. Všechny činnosti jsou motivačně spojeny a rozvíjejí děti ve všech vzdělávacích oblastech. 

DUM 

Words hidden in pictures (H. Franková)

Soubor obsahuje dvacet karet s obrázky k vystřižení. Je určen pro skupinovou práci, žáci správným pojmenováním obrázků (podstatné jméno, sloveso) získají počáteční písmeno, ze kterého poté složí známé přísloví. Nastříhání obrázků jim umožní pohodlnou manipulaci při přemísťování písmen.

Auditivní typ

Články 

When Words Sing – zvuková magie slov (P. Drkula) 

Příspěvek shrnuje a komentuje náplň pedagogické práce When Words Sing, jejímž autorem je R. Murray Schafer. Ta je zaměřena na kreativní experiment se slovy, jejich znějící základ a možnosti jejich zvukového uplatnění v rámci vlastní hudebně tvůrčí činnosti ve škole. 

Využití mobilního telefonu ve fyzice – šíření zvuku (V. Karásková) 

Příspěvek popisuje využití mobilního telefonu ve vyučovací hodině fyziky. Žáci si pomocí mobilního telefonu osvojují vědomosti o vlastnostech a šíření zvuku.  

DUM

Fyzikální KUFR - zvukové jevy (M. Killar)

Hra KUFR procvičuje a upevňuje schopnosti charakterizovat fyzikální pojmy z tématu Zvukové jevy (8. ročník) vlastními slovy.

Vizuální typ

Články

Brainstorming a myšlenkové mapy (Z. Jonák) 

Článek se zabývá použitím metod brainstormingu a myšlenkové mapy při přípravě projektu. Tyto metody umožňují přehledným způsobem vizualizovat myšlenkové postupy učitele i žáků při tvorbě projektu. 

Projekt Poznej naše město aneb U nás nikdy nezabloudím (L. Brázda) 

Poznejme ulice města (obce) pomocí práce se systémem názvů ulic, učme se orientovat se na mapě... 

DUM

Čeledi rostlin - kolekce (R. Polák)

Zpětná vazba

Matěj Seifert - 01 listopad 2010, 3:41
Upozorňuji na projekt ESF, který se učebními styly a jejich využitím ve výuce zabývá http://www.uceninamiru.scio.cz. Výstupy jsou pro pedagogy ZŠ/SŠ k dispozici bezplatně (právě se vytváří). Za realizační tým projektu Matěj Seifert
David Pokorný - 03 listopad 2010, 3:54
Děkuji za upozornění na projekt Učení na míru, už jsem ho vložil do pohledu.
Pohled byl zobrazen 2629x od 30 květen 2014 do 18 duben 2024