Ohlédnutí za jarním společenstvím praxe 1. stupeň ZŠ

od PPUČ

6. 5. 2021 jste měli možnost se k nám přidat na jarním společenství praxe 1. stupně ZŠ. V následujícím článku si přečtěte, jak toto setkání probíhalo, a stáhněte si i všechny prezentace z tohoto setkání!

Změny rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jak na ně 

Online setkání společenství praxe učitelů 1. stupně ZŠ projektu Podpora práce učitelů (PPUČ)  proběhlo v odpoledních hodinách  6. května 2021. Jeho ústředním tématem byly tentokrát změny rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v oblasti informatiky. 

Po krátkém přivítání účastníků a představení programu, lektorů a časového scénáře následovaly novinky z projektu PPUČ, se kterými účastníky setkání seznámila garantka aktivity společenství praxe Adéla Zehringerová.  Dozvěděli jsme se, co nového se v projektu děje, jaké novinky pro nás chystá inovovaný Metodický portál www.rvp.cz, na jaké akce se můžeme  ještě před prázdninami či během nich těšit, a kde najdeme nejen jejich přehled, ale i další  metodické materiály do výuky. 

Garantka digitální gramotnosti projektu PPUČ  Eva Fanfulová nám pak v úvodním obsahovém  bloku programu blíže osvětlila význam pojmů informatika a digitální kompetence a na konkrétních příkladech nám ukázala jejich společné znaky a rozdíly. Věnovala se také tématu nové digitální kompetence a  její úzké vazbě na digitální gramotnost. Na závěr svého vystoupení pak pro nás měla připravenou lahůdku v podobě ochutnávky jedné lekce vzdělávacího modulu digitální gramotnosti. Celý kurz budou mít učitelé díky projektu PPUČ zdarma k dispozici od září 2021. 

Po krátké přestávce na kávu jsme se pak věnovali konkrétním učebním aktivitám, rozvíjejícím u žáků 1. stupně ZŠ digitální gramotnost. S paní učitelkou Annou Slabou a jejími prvňáčky jsme se vydali na výlet do ZOO a na vlastní oči se přesvědčili, jak děti zvládnou vytvořit pomocí aplikace Jamboard vlastní fiktivní zoologickou zahradu během chvilky.  Společně s  Hanou Havlínovou jsme si pak lámali hlavy nad určením místa, kde stojí rozcestník z fotografie a se Simonou Šedou hledali odpověď na otázku, čeho se bojí drak. Nejen prince, jeho meče, ale třeba také samoty, větru, jiného draka či zubaře.  

Letošním jarním květnovým společně stráveným odpolednem jsme navlékli poslední devátý korálek na šňůru setkání společenství praxe učitelů 1. stupně ZŠ. Děkujeme vám všem, kteří jste tu s námi byli a těšíme se na setkání někdy jindy někde jinde. 

Odkaz na záznam společenství praxe

Soubory ke stažení

1. stupeň_prezentace_H. Havlínová_padlet.pdf

2,3MB | Pondělí, 24 květen 2021 | Detaily

1. stupeň_prezentace_S. Šedá_Zuby na draka.pptx

5,4MB | Pondělí, 24 květen 2021 | Detaily

prezentace PPUČ_SP jaro 2021.pptx

4,6MB | Pondělí, 24 květen 2021 | Detaily
Pohled byl zobrazen 409x od 24 květen 2021 do 10 prosinec 2023