Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Q metodologie boduje v srpnu

od Inspiromat

Q metodologie (nebo také Q třídění) slouží školám jako autoevaluační nástroj

Odkazy na portál, aneb co kde máme. Inspirace z praxe

Články na rvp.cz: Q-třídění jako nástroj zpětné vazby ve škole (ZV) autorka Pavla Polechová

Wiki na Metodickém portálu

Heslo Q metologie v pedagogickém lexikonu

Jak vypadala minulost Inspiromatu?

O minulosti Inspiromatu v letech 2008 a 2009 píše Petr Šimek v příspěvků blogu Metodiky Inspiromaty z minulých let znovu na portále.

Q metodologie a Inspiromat 2010

Heslo na měsíc srpen

V měsíci srpnu budeme rozvíjet heslo pedagogického lexikonu - Q metodologie.

Pojďme zakládat nová hesla, která se vážou s touto zajímavou problematikou, založme jejich pahýly a společnými silami je dotvoříme a vložíme do praxe, ukážeme jejich praktické využití.

Ilustrační foto

Literatura

CHRÁSTKA, M. Zkoumání individuální koncepce výuky učitelů pomocí Q - metodologie = Investigation of individual conception of teacher's education by Q – metodology. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica Studia Paedagogica. Olomouc : Univerzita Palackého, 1992.

CHRÁSTKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada Publishig,  2007.
Kapitola o Q-metodologii lze číst online na
Google Books!

CHRÁSTKA, M.. Metody sběru dat v klasických pedagogických výzkumech.Olomouc: Votobia, 2007.

A co mají jinde?

The International Society for the Scientific Study of Subjectivity (ISSSS) mezinárodní společnost pro vědecké zkoumání subjektivity, zaměřená na koncept Q metodologie Williama Stephensona


článek o autorovi konceptu Q metodologie Williamu Stephensonovi na anglické wikipedii

Něco tu chybí?

Znáte ještě nějaké další zajímavé stránky či články? Chcete doporučit knihu, nebo víte o obrázku, který by tu neměl chybět? Vložte k této stránce komentář, heslo chceme podle Vašich komentářů dále doplňovat.

Pohled byl zobrazen 1192x od 30 květen 2014 do 27 leden 2021