Ohlédnutí za jarním společenstvím praxe Informatiky

od PPUČ

13. května 2021 jste se s námi zůčatnili společenství praxe Informatiky. V tomto článků Vám přinášíme shrnutí v podobě článku, obrázků a prezentace.

Nebojte se změn RVP ZV, „nové“ Informatiky ani digitální gramotnosti 

V online prostředí Microsoft Teams jsme se 13. května 2021 setkali nad zdánlivě složitými tématy – jaké změny nám přinese „nová“ Informatika a jak ji propojovat s rozvojem digitální gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ.  

Po krátkém přivítání garantky společenství praxe Adély Zehringerové nás hlavní manažer Petr Naske seznámil s již hotovými i připravovanými aplikacemi, nabízenými službami a metodickými materiály projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) i inovacemi Metodického portálu www.rvp.cz.   

Záměrem Evy Fanfulové v navazujícím bloku Informatika, informatické myšlení a digitální kompetence bylo připomenout, jaké změny nastaly v RVP ZV 2021 v oblasti Informatiky a ICT a osvětlit vzájemný vztah digitální kompetence a digitální gramotnosti. Podrobněji také představila nový obor základního vzdělávání Informatika, který nahrazuje stávající vzdělávací obor ICT, a teoretický vstup doplnila konkrétními náměty na rozvoj digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech Člověk a svět práce (Ozdobný zápich, karta pro 1. období 1. stupně ZŠ) a Matematika, Informatika a Člověk a svět práce (Fiktivní firma, karta pro 2. stupeň ZŠ). Petr Naske pak v závěru tohoto bloku sdílel s ostatními svou představu profilu žáka 9. ročníku ZŠ v oblasti digitální gramotnosti z pohledu rodiče a učitele (13 bobříků na podporu učitele informatiky). 

Po krátké přestávce jsme se znovu sešli v online místnosti u programového bloku Inspirace do výuky. Eva Fanfulová potrápila naše mozkové závity plánováním výletu podle zadaných kritérií v aplikaci Google Jamboard. Štěpánka Baierlová s námi pak proplula úskalími algoritmizace a programování na 1. a 2. stupni ZŠ. Zmínila účinnost „spirálového opakování“ obou oblastí v každém ročníku, např. na 1. stupni mohou žáci sestavit a ověřit jednoduchý program a odhalit chybu, na 2. stupni už by navíc měli přemýšlet i o podmínkách, vhodnosti algoritmu atd. Její kaleidoskop inspirativních námětů do výuky (naprogramuj robota, rozlušti větu zakódovanou pomocí smajlíků, najdi cestu ptáčkovi do hnízda, který předmět uklidí robotický odpadkový koš jako poslední), z nichž některé jsme si mohli i vyzkoušet, nás příjemně vtáhl i do tématu práce s chybou a uvědomění si jejího významu pro učení žáka. 

Petra Vaňková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v bloku Informační systémy nejprve představila web www.edu.cz a porozumění tématu přiblížila účastníkům setkání alegorií školy. Upozornila na zajímavé podklady a materiály pro výuku (Český statistický úřad, Bobřík informatiky, videotutoriály atd.) a odvážně nás pak samotné nechala navazovat vztahy uvnitř fiktivního školního systému. 

Na závěr našeho online setkání jsme se ponořili do vod digitálních technologií. Cyril Brom se věnoval bližšímu představení obsahu této části Informatiky, nechal nás prostřednictvím online hlasování sdílet naše názory na povědomí žáků 3. a 4. ročníku o virech, antivirech, internetu, datech, serveru a výsledky hlasování uváděl do kontextu se svými zkušenostmi. Odkaz na web Déčka České televize a animovaný seriál Datová Lhota s modelovými hodinami byl  už jen báječnou třešničkou na závěr.  

Děkujeme vám všem, kteří jste tu s námi byli po celých pět let i těm, kteří jste tentokrát přišli poprvé (a zároveň bohužel i naposled). Projekt PPUČ sice na podzim končí, věříme ale, že se učitelé informatiky budou potkávat i nadále, protože vzájemné inspirace není nikdy dost. 

Odkaz na záznam společenství praxe

Soubory ke stažení

Pohled byl zobrazen 522x od 31 květen 2021 do 10 prosinec 2023