Ohlédnutí za jarním společenstvím praxe Člověk a příroda

od PPUČ

11. května 2021 se konalo jarní společenství praxe Člověk a příroda. V tomto ohlédnutí za tímto společenstvím naleznete shrnutí společenství v článku, zajímavé prezentace, obrázky a samozřejmě i odkaz na celý záznam tohoto společenství!

Dne 11. 5. 2021 se konalo online setkání společenství praxe projektu PPUČ, zaměřené na vzdělávací oblast Člověk a příroda. Společenství se zúčastnili učitelé druhého stupně základních škol a studenti pedagogických fakult napříč republikou. V rámci tohoto setkání byly představeny inspirativní náměty do výuky zeměpisu, včetně metodických doporučení a tipů na zdroje. 

V úvodní části byli účastníci seznámeni s novinkami v projektu PPUČ. Poté následovala vystoupení dvou lektorů, kteří ve svých prezentacích přiblížili učitelům možnosti využití digitálních technologií ve výuce zeměpisu a také možnosti rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti prostřednictvím prezentovaných aktivit. 

Prvním lektorem byl Mgr. Pavel Červený, učitel matematiky a zeměpisu na 2. stupni 11. základní školy Plzeň. Účastníkům představil a názorně předvedl možnosti využívání elektronických map a mapových portálů. Představená aktivita byla určena žákům 8. ročníku ZŠ. Kromě vlastní práce s mapovými portály byla aktivita zaměřena na osvojování si způsobů, jak získat, zpracovat a interpretovat informace o místním regionu.  Zúčastnění učitelé i studenti pozitivně hodnotili zejména inspiraci do výuky a informace o rozvoji přírodovědné, čtenářské, digitální a matematické gramotnosti ve vzdělávacím oboru Zeměpis. 

Druhým lektorem byl Mgr. Michal Staněk, který vyučuje didaktiku geografie na Jihočeské univerzitě, sám je učitelem zeměpisu na ZŠ Bohumila Hrabala v Praze 8 a ve svých hodinách využívá nové technologie, které pomáhají aktivizovat žáky i studenty. Ve svém příspěvku inspiroval učitele zeměpisu k využívání moderních didaktických přístupů v on-line prostředí. Jednalo se o formy výuky zeměpisu zaměřené na multimedialitu s využitím Google Apps For Education. Součástí příspěvku byly příklady dobré praxe a ukázky aplikací, které jsou využitelné v hodinách zeměpisu. Účastníci ocenili, že mohou vybrané didaktické postupy bezprostředně uplatnit ve svých hodinách jak virtuálně v distanční výuce, tak i "naživo".Představenými aktivitami byla primárně rozvíjena digitální gramotnost, ale stranou nezůstaly ani ostatní důležité gramotnosti. 

PhDr. Martina Černá, garantka vzdělávací oblasti Člověk a příroda

Celý záznam společenství praxe!

 

Soubory ke stažení

prezentace PPUČ_SP ČaP 2021.pptx

4,8MB | Pondělí, 31 květen 2021 | Detaily

Člověk a příroda_prezentace_M. Staněk.pdf

1,3MB | Pondělí, 31 květen 2021 | Detaily

Člověk a příroda_prezentace_P. Červený.ppt

2,9MB | Pondělí, 31 květen 2021 | Detaily

Obrázek

Pohled byl zobrazen 494x od 31 květen 2021 do 10 prosinec 2023