Téma Jsem jaký jsem

od Dům Ignáce Stuchlého

V příloze pdf najdete metodický postup + přílohy, jak realizovat toto téma.

Toto téma je zaměřeno na uvědomění a upevnění vlastní hodnoty a na podporu zdravého sebepojetí. Je kladen důraz na jedinečnost každého člověka a na hodnotu rozmanitosti účastníků. Aktivity napomáhají procesu přijetí vlastní osobnosti v propojení všech jejích složek (sociální, psychické a fyzické) a podporují zdravou sebereflexi. (Cílová skupina žáci 8. a 9. roční ZŠ, případně tercie a kvarty víceletých gymnázií) 

Soubory ke stažení Jsem jaký jsem

Vzdělávací program - Jsem jaký jsem.pdf

2,1MB | Úterý, 26 duben 2022 | Detaily

Obrázek

Video instruktáž

jedinečnost člověka, přijetí sebe sama, sebepoznání
Pohled byl zobrazen 540x od 12 červenec 2021 do 7 únor 2023