Tvořivá škola: Souhrnné informace

od Tvořivá škola

Tento pohled popisuje směr sdružení, jeho aktivity a základní charakteristiku činnostního učení (činnostní desatero) v pojetí Tvořivé školy.
Přidat do kolekce

Logo

O sdružení

Program Tvořivá škola nabízí učitelům a školám konkrétní postupy, jak vytvářet a v praxi realizovat školní vzdělávací programy. Čerpá z odkazu J. A.  Komenského, reformní pedagogiky české činné školy, z moderních výzkumů  učení a vzdělávání a především z praktických zkušeností úspěšných českých učitelů. Používá dostupné učebnice, pracovní sešity a didaktické pomůcky připravené zvlášť pro činnostní učení. Program plně koresponduje s požadavky Rámcového vzdělávacího programu.  

Základem metodiky Tvořivé školy je soubor konkrétních činnostních postupů, které podporují zapojení všech žáků do výuky, zvládnutí základního učiva všemi žáky, motivaci k celoživotnímu učení a postupný rozvoj klíčových žákovských kompetencí.
 

Projekty (výběr)

 1. Vytváření sítě Tvořivých škol
 2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - kurzy DVPP
 3. Grantové projekty - MŠMT ESF, Nadace OSF, VNJH
 4. Letní školy činnostního učení
 5. Spolupráce s PdF – Volitelný předmět Činnostní učení pro posluchače PdF Brno, PdF Hradec Králové, PdF Ústí nad Labem
 6. Publikační činnost a tvorba metodických vzdělávacích filmů

Prezentace ke stažení

Tvoriva_skola.ppt

prezentace p. Č. Roseckého na semináři MŠMT k matematickému zvdělávání

555KB | Středa, 14 duben 2010 | Detaily

Novinky

Rozhovor s ředitelem Tvořivé školy na témačtenářské gramotnosti publikoval 11. 8. 2011 Slovácký deník. Vybíráme:

Je možné, aby čtení a psaní, postrach nejednoho školáka, byly i zábavou?

Ano. Například s projektem Čtení s porozuměním, jehož partnerem je osmnáct základních škol z celé České republiky. S pomocí efektivních postupů a pomůcek si zde děti osvojují dovednost číst a psát správně, bez chyb, plynule a především s porozuměním. Je to velmi důležité pro následnou práci žáků ve všech dalších ročnících a předmětech. 

Existují nějaké základní metody výuky počátečního čtení?

Jde kupříkladu o genetickou, globální a pak nejčastěji používanou metodu analyticko-syntetickou, takzvaně slabikovací. Ve tvořivých školách je tato metoda aplikována především formou aktivních činnostních postupů. Běžné jsou ale také další způsoby výuky, třeba skupinová práce, krátké projekty nebo vybrané postupy metody genetické. Například didaktické hádanky, které patří mezi oblíbené aktivity přípravného období, a to typu: Je to hodně stromů a je to l – e – s. Co je to? 

Žáci pracují s celou řadou pomůcek, učí se hovořit a přemýšlet o tom, co dělají. Písmena i slova spojují s obrázky, pracují s ilustracemi k textu, hovoří o přečteném, kladou si otázky k porozumění, vymýšlejí hádanky k vyhledávání a podobně. Děti mají pocit hry, do které se rády zapojují a samy hledají další náměty ke své práci. Čtení se pro ně stává zábavou 

Celý rozhovor si můžete přečíst zde

Desatero činnostního učení

 

 1. Žáky vedeme k samostatnému myšlení a objevování poznatků.
 2. Žáky pozitivně motivujeme.
 3. Postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu a využíváme dosavadních poznatků žáka.
 4. Výuku přibližujeme skutečnému životu, dbáme na zapojení všech smyslů.
 5. Využíváme mezipředmětových vztahů.
 6. Vedeme žáky k hovoru a vzájemné komunikaci.
 7. Využíváme zpětnou vazbu, žáky vedeme k samokontrole a práci s chybou.
 8. Žáky nepřetěžujeme a využíváme diferenciaci.
 9. Žáky co možná nejvíce chválíme a pozitivně hodnotíme.
 10. K žákům přistupujeme jako k plnohodnotným lidským bytostem.

 Zdroj: http://www.tvorivaskola.cz/index.php?obsah=zprava.php&zaznam=202

Prezentace Tvořivé školy na MŠMT

Na základě některých znepokojujících výsledků českých žákyň a žáků v mezinárodních srovnání TIMSS a PISA uspořádalo MŠMT 7. dubna 2010 odborný seminář k matematickému vzdělávání na ZŠ a SŠ. Program celého semináře, jednotlivé příspěvky a srovnávací analýza Zakotvení matematického vzdělávání ve vzdělávacích systémech vybraných zemí a jejich reakce na výsledky mezinárodních výzkumů jsou k dispozici zde.
 
Prezentaci Tvořivé školy si můžete prohlédnout online zde nebo si ji můžete stáhnout  z odkazu níže.
 

Pohled byl zobrazen 1283x od 30 květen 2014 do 21 září 2018