Tvořivá škola: Praktická pomoc učitelům

od Tvořivá škola

Nabízíme souhrnný pohled na aktivity sdružení, které mohou podpořit učitele v jejich práci a pomoci jim se začleňováním činnostních postupů do výuky.
Přidat do kolekce

Ukázkové hodiny pro Vás pořádáme na základních školách, kde se učí činnostně.

Hodiny předkládají nejefektivnější metody práce, které vedou k dobrému osvojení učiva a jeho prostřednictvím k utváření klíčových kompetencí. Nejedná se o "klasické" vyučovací hodiny, ale o hodiny zaměřené na ukázky individuálních žákovských činnostní a didaktických her s využitím zpětné vazby, průběžného hodnocení a sebehodnocení žáků.

V hodinách uvidíte činnostní výuku aktuálně probíraného učiva.

Podrobnější informace: http://www.vzdelavani-ucitelu.cz/ukazkove-hodiny/ 

Početní divadélko
Početní divadélko
Tvořivá škola nabízí praktické kurzy činnostního učení, zaměřené na konkrétní postupy učení, které vedou k osvojení základního učiva všemi žáky a průběžnému utváření klíčových kompetencí definovaných v RVP ZV.  
 
Kurzy předkládají:
 • zkušenosti úspěšných učitelů z praxe
 • konkrétní postupy a metody práce umožňující zapojení všech žáků do výuky
 • dostupné učební materiály pro činnostní učení
 • individualizaci, diferenciaci, mezipředmětové vztahy, hodnocení
 • praktickou náplň ŠVP
 
Absolventi kurzu obdrží OSVĚDČENÍ - Absolvent DVPP Tvořivá škola - činnostní učení.
Akreditace vzdělávací instituce č. j.: 15 879/2006-25-362.
 
Nabízíme Vám akreditované kurzy DVPP na klíč nejen pro projekty, ale pro všechny učitele, kteří hledají cestu jak učit s radostí a s dobrými výsledky.
 
Naše kurzy DVPP obsahují výhradně praktické postupy učení a dobré zkušenosti učitelů. Umožní vám zaujmout žáky, rozvíjet jejich kompetence i naučit základní učivo.
 
Kurzy nejsou zaměřené na používání konkrétních učebnic a pracovních sešitů, ale na to, jak pracovat s dětmi a uspět. Účastníky potěší, že lektory kurzů jsou učitelé z praxe, kteří vědí o čem mluví.
 

Nabídkou letních škol vycházíme vstříc velkému zájmu o kurzy činnostního učení. Letní školy jsou zaměřeny na seznámení s praktickými metodami a postupy učení. Předkládají možnost aktivního odpočinku všem učitelům, se zájmem o smysluplné učení.

Letní školy předkládají:

 • zkušenosti úspěšných učitelů z praxe
 • konkrétní postupy umožňující aktivní zapojení všech žáků do výuky
 • dostupné učební materiály pro činnostní učení
 • individualizaci, diferenciaci, mezipředmětové vztahy, hodnocení
 • praktickou náplň ŠVP
 • doprovodný společenský program 
 
Na pomoc účastníkům kurzu IT a PC pro učitele vznikla wiki Tvořivý učitel, která nabízí prezentace, odkazy a komentáře, které by se mohly hodit v pedagogické praxi (se zaměřením na interaktivní tabuli).

Tvořivá škola se snaží pomáhat učitelům pracovat činnostně. Proto nabízí pomůcky, metodické filmy a publikace.

Některé materiály jsou ke stažení zdarma, např. šablonky na "divadélko".

Více podrobností:  http://www.vzdelavani-ucitelu.cz/e-shop/

Pohled byl zobrazen 3565x od 30 květen 2014 do 23 listopad 2017